| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε για τα μερίσματα που λαμβάνετε από το ΜΤΠΥ (1ο τρίμηνο 2012 και έπειτα), κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση", αφού συμπληρώσετε τα πεδία που ακολουθούν:

ΑΦΜ (9 ψηφία) :
ΑΜΚΑ (11 ψηφία) :
ΕΤΟΣ :
ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
   

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

shopify visitor statistics

Μερισματούχοι:

Πληρωμές
Μερισμάτων

Προεξόφληση
Μερίσματος
(Έχει ανασταλεί)

Προεξόφληση
Σύνταξης
(Έχει ανασταλεί)

Μεταβίβαση
Μερίσματος

Αναθεώρηση
Μερίσματος

Ενημερωτικά Σημειώματα

Αποφάσεις Αναπροσαρμογής

Αποφάσεις Κανονισμού Μερισμάτων