| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ενημερωθείτε για την Απόφαση Κανονισμού του/των μερίσματος/των που λαμβάνετε από το ΜΤΠΥ.

Σημείωση: Η βάση δεδομένων με τις αποφάσεις ενημερώνεται συχνά

 

ΑΦΜ (9 ψηφία) :
ΑΜΚΑ (11 ψηφία) :
   

 

 

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Μερισματούχοι:

Πληρωμές
Μερισμάτων

Προεξόφληση
Μερίσματος
(Έχει ανασταλεί)

Προεξόφληση
Σύνταξης
(Έχει ανασταλεί)

Μεταβίβαση
Μερίσματος

Αναθεώρηση
Μερίσματος

Ενημερωτικά Σημειώματα

Αποφάσεις Αναπροσαρμογής

Αποφάσεις Κανονισμού Μερισμάτων