ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.628.961 € ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.788.634 €

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων προέβη στη διαγραφή 2.418 μερισματούχων από τα αρχεία του Ταμείου στους οποίους έχει καταβληθεί εσφαλμένα παρά το γεγονός ότι είχανε αποβιώσει συνολικού ποσού 7.628.961 €.

Ακόμη γίνεται έλεγχος για τη διαγραφή ακόμα 3.004 μερισματούχων πολλοί από τους οποίους έχουν αποβιώσει από το 1976 και στους οποίους έχει καταβληθεί το ποσό των 7.788.634 €.

Αναλυτικότερα, από τον έλεγχο του αρχείου των μερισματούχων προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

Α. Διεγράφησαν από τα μητρώα των μερισματούχων 1.685 μερισματούχοι στους οποίους είχαν καταβληθεί τα έτη 2007, 2008 έως 16/06/2009 το ποσό των 2.998.673€.

Β. Άλλοι 430 μερισματούχοι θα διαγραφούν από τα αρχεία του Ταμείου λόγω θανάτου στους οποίους έχουν καταβληθεί μερίσματα από το 1981 έως το 2009 συνολικού ποσού 3.206.834 €.

Γ. Ακόμα 303 μερισματούχοι θα διαγραφούν λόγω θανάτου, στους οποίους καταβλήθηκαν μερίσματα από το 2002 έως το 2009 συνολικού ποσού 1.423.454 €.

Δ. Ακόμα γίνεται έρευνα σε 1.513 μερισματούχους που αφορούν σε θανάτους, γάμους και ενηλικιώσεις από 01/01/2006 έως 16/06/2009 που το συνολικό μηνιαίο μέρισμα ανέρχεται σε 81.411 €

Ε. Ακόμα ελέγχονται 1.491 μερισματούχοι από μεταβιβάσεις του μερίσματος λόγω θανάτου στους οποίους έχουν καταβληθεί μερίσματα συνολικού ποσού 7.788.634 € με στοιχεία αποβιωσάντων από το 1976 έως και σήμερα.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τη συνεργασία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την ταυτοποίηση των αρχείων του ταμείου, προκειμένου να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα η μηνιαία καταβολή του μερίσματος. 

Το Ταμείο θα επιδιώξει όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως καθώς και εκείνα που θα προκύψουν από τους ελέγχους που συνεχίζονται να τα εισπράξει σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων των Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔ).

Δημοσιεύθηκε στην ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.