Η καταβολή των αναδρομικών μερισμάτων σε νέους μερισματούχους, από το τέλος Μαΐου του 2014, θα γίνεται ένα μήνα μετά από την καταβολή του πρώτου μηνιαίου μερίσματος.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

Με το Ν. 3863/2010 θεσμοθετήθηκε το ενιαίο σύστημα για τον έλεγχο και την πληρωμή των συντάξεων όλων των συνταξιούχων που λαμβάνουν κύρια σύνταξη, επικουρική και μερίσματα από μετοχικά ταμεία. Η εφαρμογή έγινε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση η «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» ανέλαβε για λογαριασμό όλων των Ταμείων, να επεξεργαστεί και να ταυτοποιήσει τα στοιχεία όλων των συνταξιούχων. Με την επεξεργασία και ταυτοποίηση σταμάτησε η οποιαδήποτε παραβατικότητα στην καταβολή των συντάξεων.

Από το τέλος Μαΐου 2014, τίθεται σε εφαρμογή η δεύτερη φάση, σύμφωνα με την οποία όλες τις πληρωμές θα τις κάνει πλέον για λογαριασμό όλων των Ταμείων η «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.».

Για τεχνικούς λόγους που επιβάλλονται για τον ακριβή προσδιορισμό των κρατήσεων των διαφόρων νόμων καθώς και του φόρου εισοδήματος, από τα τέλη Μαΐου 2014, η καταβολή των αναδρομικών μερισμάτων θα γίνεται πλέον τον επόμενο μήνα από την έναρξη καταβολής του πρώτου μηνιαίου μερίσματος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 15 00 241 & 213 15 00 243

Δημοσιεύθηκε στην ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.