Νέος τρόπος παρακράτησης φόρου εισοδήματος στους μερισματούχους που είναι δικαιούχοι δύο ή περισσότερων συντάξεων (κυρίων, επικουρικών και μερισμάτων)

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014

Κατά την καταβολή των μερισμάτων και των λοιπών συντάξεων του μηνός Αυγούστου 2014, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα του άρθρου 60 του Ν.4172/2013, για τον νέο τρόπο παρακράτησης φόρου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις και για τους συνταξιούχους που έχουν εισόδημα από δύο (2) ή και περισσότερες συντάξεις. 

      Συγκεκριμένα, χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία αλλαγή στη συνολική φορολογική επιβάρυνση επί των συντάξιμων αποδοχών αυτής της κατηγορίας συνταξιούχων, με το νέο τρόπο θα υπάρξει προσαρμογή στο ύψος της μηνιαίας παρακράτησης, ώστε το συνολικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων να είναι μηδενικό. 

      Κατ’ αυτό τον τρόπο, στην καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου 2014, οπότε και θα εφαρμοστούν οι παραπάνω διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων (με δύο ή περισσότερες συντάξεις), θα παρατηρηθούν μικρές αυξήσεις ή μειώσεις.     

      Σημειώνεται τέλος ότι, το 2014 θα είναι μεταβατικό οικονομικό έτος εφαρμογής του νέου συστήματος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος στους συνταξιούχους με δύο (2) ή και περισσότερες συντάξεις, καθώς η αλλαγή στον τρόπο παρακράτησης που θα εφαρμοστεί τον Αύγουστο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.  


Δημοσιεύθηκε στην ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.