ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ποιές είναι οι ημερομηνίες καταβολής του μερίσματος;

Η καταβολή μερισμάτων από το ΜΤΠΥ πραγματοποιείται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που μας έχετε δηλώσει, την προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε τριμήνου.

Πότε γίνεται η καταβολή των αναδρομικών μερισμάτων σε νέους μερισματούχους;

Τα ποσά των οφειλόμενων αναδρομικών  μερισμάτων, για τις αποφάσεις κανονισμού μερίσματος που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν σε μερισματούχους στους οποίους κατατέθηκε μηνιαίο μέρισμα για πρώτη φορά από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2016, θα κατατεθούν μετά την έγκριση εκταμίευσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ταμείου, οπότε και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

Γίνεται συμψηφισμός του ποσού οφειλής από αναγνώριση προϋπηρεσίας με τα αναδρομικά μερίσματα σε νέους μερισματούχους;

Δεν γίνεται συμψηφισμός του ποσού της οφειλής από αναγνώριση προϋπηρεσίας με τα αναδρομικά μερίσματα, παρά μόνο εάν πρόκειται για περίπτωση θανάτου εν υπηρεσία ή ανικανότητας.

Ποιά η μείωση του χρόνου αναμονής για τον κανονισμό του μερίσματος μετά την υποβολή αίτησης επίσπευσης της διαδικασίας για λόγους υγείας;

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επίσπευσης για λόγους υγείας, ο εκτιμώμενος χρόνος μείωσης του χρόνου είναι τέσσερις περίπου μήνες.

Πως μπορώ να αναζητήσω τη Βεβαίωση καταβληθέντων μερισμάτων για τη φορολογική δήλωση;

Η Βεβαίωση Καταβληθέντων Μερισμάτων εκτυπώνεται από την εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr/gsis_site, ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή:
www.gsis/Δράσεις /μισθοί ΥΠΟΙΚ-Συντάξεις Δημοσίου/Συντάξεις/Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.
Στη συνέχεια εμφανίζεται η κάρτα “Σύνδεση” όπου ο χρήστης καταχωρεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί και στην εφαρμογή TAXIS.
Στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγει Βεβαίωση Μερισμάτων ΜΤΠΥ. Στην νέα οθόνη που εμφανίζεται, ο χρήστης επιλέγει “εμφάνιση” στο πλαίσιο δίπλα στο όνομά του. Στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη η Βεβαίωση Μερισμάτων και ο χρήστης μπορεί να την εκτυπώσει επιλέγοντας “ΕΚΤΥΠΩΣΗ”.
Επίσης, από την ηλεκτρονική σελίδα του ΜΤΠΥ ο χρήστης, επιλέγοντας το κουμπί Προσωποποιημένη Πληροφόρηση την επιλογή “Προκειμένου να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση καταβληθέντων μερισμάτων φορολογικού έτους 2018 πατήστε  εδώ” μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στην φόρμα “Σύνδεση” της gsis.gr και
ακολουθώντας τα ανωτέρω βήματα να εκτυπώσει την Βεβαίωση.
Για τους θανόντες μερισματούχους για τους οποίους έχει ακυρωθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης στο TAXIS, οι Βεβαιώσεις μερισμάτων χορηγούνται από το ΜΤΠΥ κατόπιν αιτήσεως των συγγενών τους που θα υποβάλλουν χειρόγραφα την σχετική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά για αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού, στον οποίο κατατίθεται το μέρισμα;

Το αίτημα μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής για το αίτημα αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού και φωτοτυπία εντύπου της Τράπεζας που αναφέρει τον αριθμό Τραπ. Λογαριασμού (IBAN) και  με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.

Ποιός είναι ο χρόνος αναμονής για την εμφάνιση ενημερωτικών σημειωμάτων στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ μετά την καταβολή των μερισμάτων;

Τα ενημερωτικά σημειώματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ στο τέλος κάθε τριμήνου καταβολής των μερισμάτων.

Ποιός είναι ο χρόνος αναμονής για την αποστολή των Αποφάσεων Απονομής Μερίσματος; (Απονομής ή Αναθεώρησης Ατομικού Μερίσματος και Μεταβίβασης ή Αναθεώρησης Μεταβίβασης Μερίσματος)

Από 1/7/2016 και μετά, όλες οι αποφάσεις αναπροσαρμογής μερισμάτων, κανονισμού ή αναθεώρησης μερίσματος, μεταβίβασης μερίσματος ή αναθεώρησης μεταβιβασθέντος μερίσματος, μαζί με τα σχετικά διαβιβαστικά τους, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ. Όσες αποφάσεις γεννούν οφειλή για τους εν δυνάμει μερισματούχους ή τους μερισματούχους, θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή.

Ποιά μερίσματα απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ;

Μόνο εάν ο μερισματούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα, τα μερίσματά του απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.