ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βουλή των Ελλήνων
Πρωθυπουργός
Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Συνήγορος του Πολίτη
Ανοικτή Διακυβέρνηση
Labs.opengov.gr
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης
ΑΣΕΠ
Αρχή Δεδομένων Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Εθνικό Τυπογραφείο
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Συμβούλιο της Επικρατείας
Ελεγκτικό Συνέδριο

Δι@ύγεια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (ΥΠ.ΕΣ)
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝ.ΕΠ – Π.ΙΝ.ΕΠ)
Διοικητική Μεταρρύθμιση
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (Ερμής)
Γενική Γραμματεία Ισότητας

Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Υπουργείο Εξωτερικών
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
ΕΣΠΑ Ψηφιακες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας 

Συνδικαλιστικοί Φορείς 

 1. ΟΣΥΟ
 2. ΑΔΕΔΥ
 3. European Federation of Public Service Unions 

Δημόσια Διοίκηση

1. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
2. Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (ΥΠ.ΕΣ)
3. Υπουργείο Οικονομικών
4.  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
5. Διοικητική Μεταρρύθμιση
6. Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (Ερμής)
7. Γενική Γραμματεία Ισότητας

Εκπαίδευση

1. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝ.ΕΠ – Π.ΙΝ.ΕΠ) – Προγραμματισμός Σεμιναρίων

2. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝ.ΕΠ – Π.ΙΝ.ΕΠ) – Αιτήσεις

3. Πανεπιστήμιο Αθηνών – Διαδικτυακή Εκπαίδευση (Εξ αποστάσεως) 

ΕυρωπαΪκή Ένωση 

1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα
2. Σύνοψη της Νομοθεσίας της Ε.Ε
3. UK Civil Service