Πληρωμές Β' Τριμήνου 2024

Πληρωμές Α' Τριμήνου 2024

Το ΜΤΠΥ στην 87η Δ.Ε.Θ.

Επαναχορήγηση Χρηματικών Διευκολύνσεων

e-Αιτήματα προς ΜΤΠΥ

Εκτύπωση Αποφάσεων Κανονισμού Μερίσματος

Εκτύπωση Ενημερωτικών Σημειωμάτων

Επικαιροποιημένος Οδηγός Κρατήσεων - Ιούνιος 2020

Συχνές Ερωτήσεις

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων. Το ΜΤΠΥ αποτελεί το πρώτο ασφαλιστικό ίδρυμα στη χώρα μας και καλύπτει τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα. Περιηγηθείτε στις σελίδες και ενημερωθείτε για τα θέματα, τους κανονισμούς και τις διατάξεις που σας αφορούν. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο μενού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Το Μ.Τ.Π.Υ., στοχεύοντας στην διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του και στην συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των μερισματούχων του, απλοποιεί τη διαδικασία αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης του μερίσματος. Από την 1η Ιουλίου 2019 έχει ήδη ξεκινήσει και λειτουργεί η δυνατότητα αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης του μερίσματος σε οποιαδήποτε Τράπεζα, μόνο με τη χρήση του 15ψήφιου κωδικού ΔΙΑΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στις υπηρεσίες του Μ.Τ.Π.Υ. Ο 15ψήφιος κωδικός ΔΙΑΣ αναγράφεται στο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του Μ.Τ.Π.Υ. Μετά την έναρξη εφαρμογής της παραπάνω διαδικασίας το Μ.Τ.Π.Υ. δεν θα δέχεται πλέον αιτήσεις για αλλαγή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού από τις υπηρεσίες του. Επισημαίνουμε ότι πριν την κατάθεση ποσού στο νέο τραπεζικό λογαριασμό, να μην κλείνεται ο προηγούμενος λογαριασμός.
  • Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις αιτήσεις κανονισμού μερίσματος που διεκπεραιώνονται από το Ταμείο αυτήν την περίοδο, πατήστε εδώ.
  • Ο Α.Φ.Μ. του Μ.Τ.Π.Υ. είναι 090016713 /Α’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών.
  • Προκειμένου να ενημερωθείτε για τη Συναλλαγή 4300 της ΕΤΕ, πατήστε εδώ.

 

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895348