Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » ΘΕΜΑ : Ανακατασκευή προσόψεων και λοιπές εργασίες στο κτίριο του ΜΤΠΥ στη πλατεία Συντάγματος

ΘΕΜΑ : Ανακατασκευή προσόψεων και λοιπές εργασίες στο κτίριο του ΜΤΠΥ στη πλατεία Συντάγματος

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Απάντηση σε εφημερίδα REAL NEWS, εκδότη κ. Νίκου Χατζηνικολάου, του τεύχους της 13ης Σεπτεμβρίου 2009. Η απάντηση κοινοποιήθηκε στους: ΑΔΕΔΥ, ΠΟΠΣ.

Αξιότιμε κύριε Χατζηνικολάου

Αναφερόμενοι σε δημοσίευμα της εφημερίδας REAL NEWS της 13ης Σεπτεμβρίου 2009 με θέμα «Το χρυσό λίφτινγκ των 8 εκατ.», όπου παρουσιάστηκε η ανακαίνιση του κτιρίου ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ στη Πλατεία Συντάγματος ως «σπατάλη δημοσίου χρήματος», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα προς αποκατάσταση των  πραγματικών γεγονότων:

Το κτίριο επί της Πλατείας Συντάγματος στο οποίο στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και ενοικιάστηκε ευθύς μετά την αποπεράτωσή του στο Υπουργείο (οι όροφοι) και σε διάφορες επιχειρήσεις (το ισόγειο).

Το κτίριο καταλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο περικλειόμενο από τις οδούς Νίκης, Μητροπόλεως, Ερμού και Πλ. Συντάγματος και αναπτύσσεται σε 10 ορόφους και 3 υπόγεια με  συνολική επιφάνεια 16.000 Μ2.

Οι όψεις του κτιρίου και το εσωτερικό αίθριο    είχαν επενδυθεί  με πλάκες μαρμάρου (ορθομαρμάρωση),  κατά τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής.

Οι μαρμάρινες αυτές επενδύσεις, λόγω κακής ποιότητας των μαρμάρων, παρουσίασαν από την αρχή προβλήματα θραύσης, αποκόλλησης και πτώσης τμημάτων τους στους δρόμους που περικλείουν το κτίριο.  Από το ΜΤΠΥ έγιναν εργασίες στερέωσης το 1974, 1976 και 1982, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Για τη προσωρινή αντιμετώπιση της επικινδυνότητας των όψεων του κτιρίου κατασκευάστηκε το 1984 ένα μεταλλικό προστέγασμα στο ύψος της οροφής ισογείου περιμετρικά σε όλο το κτίριο, το οποίο όμως δεν έλυσε  αποτελεσματικά το πρόβλημα (δεδομένου ότι και μετά τη τοποθέτησή του εξακολούθησαν να υπάρχουν πτώσεις τεμαχίων μαρμάρου οι οποίες εξοστρακίζονταν και έφταναν στο δρόμο). Πέραν της αναποτελεσματικότητάς του το προστέγασμα υποβάθμισε αισθητικά το κεντρικό αυτό κτίριο και μαζί με αυτό τη πλατεία Συντάγματος και τον ευρύτερο χώρο της Βουλής.

Για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος το ΜΤΠΥ ζήτησε τις απόψεις του ΤΕΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ και αποφάσισε να αναθέσει τη μελέτη ανακατασκευής των προσόψεων  ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν. 716/77, δηλαδή με προεπιλογή μελετητικών γραφείων και αξιολόγηση προκαταρκτικών μελετών-προτάσεων, ώστε  να επιλεγεί και να εφαρμοστεί η καλύτερη τεχνικοοικονομικά λύση.  Από τη διαδικασία αυτή , η οποία έγινε με τη συμμετοχή καθηγητών του ΕΜΠ, επελέγη   ως η καλύτερη τεχνικοοικονομικά και αισθητικά πρόταση της επένδυσης του κτιρίου με ειδικά σύνθετα φύλλα αλουμινίου. Ακολούθως ανατέθηκε η  σχετική μελέτη , η οποία ολοκληρώθηκε το 1991.

Παρά ταύτα το ΜΤΠΥ εξακολούθησε για τα επόμενα 10 χρόνια  να διερευνά το ζήτημα της αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου για την εξεύρεση ενδεχομένως οικονομικότερης λύσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η συνδρομή του ΥΠΕΧΩΔΕ , της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΑΧΑ Α.Ε.) και του ΤΕΕ για τη διερεύνηση του ζητήματος και την  εκπόνηση σχετικής μελέτης,  χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση. Το 1996 το ΜΤΠΥ σε μια προσπάθεια εξεύρεσης οικονομικότερης λύσης προέβη σε συνεργασία με το ΕΜΠ σε δοκιμαστική εφαρμογή μεθόδου στερέωσης των ορθομαρμαρώσεων με διαφανείς μεμβράνες, η οποία όμως απέτυχε.

Κατά τη χρονική αυτή περίοδο προέκυψε και ένα άλλο επίσης  σημαντικό πρόβλημα  στο κτίριο, σχετικό με την επάρκεια και αντοχή των υαλοπετασμάτων.  Τα υαλοπετάσματα (παράθυρα και μπαλκονόπορτες) στις όψεις και στο εσωτερικό αίθριο του κτιρίου είχαν κατασκευαστεί με προφίλ αλουμινίου και μονά τζάμια  και ως εκ τούτου δεν παρείχαν την απαιτούμενη θερμοηχομόνωση, εκτός δε των άλλων είχαν υποστεί και σημαντικές φθορές χρήσης λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων τους και της γήρανσης των υλικών. Το ΜΤΠΥ ανέθεσε στο ΕΜΠ τη διερεύνηση της αντοχής των υαλοπετασμάτων , το οποίο έκρινε ότι ήταν απαραίτητη η αντικατάστασή τους.

Πέραν αυτών, το κτίριο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 παρουσίαζε και σοβαρά προβλήματα λόγω των παλαιωμένων και ανεπαρκών ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεών του, δηλαδή δεν είχε αυτόνομο κλιματισμό και αερισμό, επαρκείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις , δίκτυα πληροφοριακών συστημάτων, κλπ,  που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο κτίριο διοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κλιματισμού είχαν τοποθετηθεί από το Υπ. Οικονομίας εξωτερικές μονάδες κλιματισμού (split) στις όψεις του κτιρίου, οι οποίες ήταν ενεργοβόρες , προκαλούσαν θόρυβο και τα παράπονα των υπαλλήλων και υποβάθμιζαν περαιτέρω (πέραν του μεταλλικού προστεγάσματος) το κεντρικό αυτό κτίριο και τον ευρύτερο χώρο της Πλατείας Συντάγματος.

Για την αποκατάσταση των πιο πάνω συσσωρευμένων προβλημάτων   το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων αποφάσισε την ανακαίνιση του κτιρίου και για το σκοπό αυτό  ανέθεσε ,μετά από διαγωνισμό με τον ισχύοντα τότε νόμο 716/77(ανάθεση και εκτέλεση μελετών του Δημοσίου)  την αναθεώρηση και συμπλήρωση της αρχικής μελέτης αποκατάστασης των όψεων συμπεριλαμβάνοντας και τις άλλες εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου. Η αναθεωρημένη μελέτη εγκρίθηκε αρμοδίως (Τεχνικές Υπηρεσίες Νομαρχίας Αθηνών, Πολεοδομία, ΕΠΑΕ, Τεχνικό Συμβούλιο ΜΤΠΥ, κλπ) στις 29/07/03 .

Από την  εν λόγω μελέτη , προέκυψε δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένης προσαύξησης κατά  28% για  Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα που εκτελούνται από ΝΠΔΔ) ύψους 3.230.423 ευρώ , στην οποία προστιθέμενα τα απρόβλεπτα (15%), και ο ΦΠΑ (18%), διαμόρφωσαν το προϋπολογισμό του έργου στα 5.800.000 ευρώ.

Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονταν στη μελέτη είναι οι ακόλουθες:

 • Στήριξη και άρση  της επικινδυνότητας των μαρμάρινων επενδύσεων συνολικής επιφάνειας 5.000 Μ2
 • Επένδυση των εξωτερικών όψεων και του αιθρίου του κτιρίου με σύνθετα φύλλα  αλουμινίου σε συνολική επιφάνεια 4700 Μ2 .
 • Αντικατάσταση των υπαρχόντων υαλοπετασμάτων αλουμινίου  συνολικού εμβαδού 3000 Μ2 με νέα, σύγχρονα με διπλούς υαλοπίνακες και τοποθέτηση ρολών ηλιοπροστασίας,
 • Μερική ανακαίνιση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων . 
 • Καθαίρεση του περιμετρικού μεταλλικού προστεγάσματος.
 • Επενδύσεις με γρανίτες στο ισόγειο του κτιρίου και αντικατάσταση ψευδοροφών περιμετρικής στοάς.

 Το Δ.Σ. του ΜΤΠΥ δημοπράτησε με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (με τον ισχύοντα τότε «μαθηματικό τύπο») το έργο στις 22-10-03.  Στην Επιτροπή Διαγωνισμού συμμετείχαν μηχανικοί φορέων του δημοσίου και εκπρόσωποι του ΤΕΕ της ΠΕΔΜΕΔΕ, κλπ. όπως προβλέπεται από το νόμο.

Στο διαγωνισμό  έλαβαν μέρος 73 εργολήπτες δημοσίων έργων και το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΑΡΧΙΤΕΧ, η οποία προσέφερε έκπτωση 12,66% και συμβατική δαπάνη εργασιών (περιλαμβανομένου 28% για ΓΕ&ΟΕ)  3.611.262 ευρώ, η οποία με τα απρόβλεπτα και το ΦΠΑ (18%)  ανήλθε στο ποσό των 5.065.445ευρώ .

Η ανάθεση του έργου εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε στις 25-7-05 και ολοκλήρωσε το έργο εμπρόθεσμα (σε χρόνο ρεκόρ) το καλοκαίρι του 2006.

Το έργο εκτελέστηκε με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων (ν.1418/84 κλπ).  Την επίβλεψη του έργου άσκησαν οι μηχανικοί της Τεχνικής υπηρεσίας του ΜΤΠΥ και μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών , οι δε αποφάσεις του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ που αφορούσαν σε θέματα της εργολαβίας ήταν όλες ομόφωνες.

Η τελική συνολική δαπάνη των εργασιών ανήλθε (με τη προσαύξηση κατά 28% για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου και 18% ΦΠΑ ) στο ποσό των 7.847.036,57Ευρώ (ανηγμένη δαπάνη  490 ευρώ ανά Μ2 κτιρίου) , είχε δηλαδή νόμιμη υπέρβαση κατά τη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων  41,65%.

Η υπέρβαση οφείλεται στην εκτέλεση ,κατά την πορεία του έργου , πρόσθετων εργασιών που αφορούσαν κυρίως στα ακόλουθα:

 • μεγάλης έκτασης επισκευές στο μηχανοστάσιο του κτιρίου,
 • ανακαίνιση εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού και αυτονόμηση κλιματισμού μεγάλου τμήματος του κτιρίου με μονάδες αντλιών θερμότητας,
 • αντικατάσταση όλου του συστήματος αερισμού του κτιρίου,
 • αντικατάσταση εξωτερικού φωτισμού,
 • αποκατάσταση κιγκλιδωμάτων και σιδηρών κλιμακοστασίων,
 • τοποθέτηση θυρών πυρασφαλείας,
 • αντικατάσταση περιμετρικών εσχαρών ομβρίων,
 • ξύλινες επενδύσεις ισογείου,
 • επενδύσεις δαπέδου στοάς ισογείου με γρανίτες και πλακίδια, κλπ.
 • Στεγανοποίηση του δώματος

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και οι συμπληρωματικές συμβάσεις είχαν τη σύμφωνη (ομόφωνη) γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ, το οποίο αποτελείται από μηχανικούς διαφόρων φορέων του δημοσίου (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Οικονομίας,), και εκπροσώπους του Τεχνικού επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών εταιρειών (ΣΑΤΕ) και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ του ΜΤΠΥ  κατά τη νόμιμη διαδικασία των Δημοσίων Έργων.

Το έργο παρελήφθη οριστικά χωρίς παρατηρήσεις και αφού παρήλθε ο χρόνος εγγύησής του, από αρμόδια επιτροπή μηχανικών του ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Οικονομίας στις 23/6/09.

Η δαπάνη του έργου βάρυνε τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Μ.Τ.Π.Υ.

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι το ΜΤΠΥ έχει ετήσια έσοδα από την ενοικίαση του εν λόγω κτιρίου (ορόφων και ισογείων καταστημάτων) 4.597.584 ευρώ, όπερ σημαίνει ότι για την ανακαίνιση ενός τόσο σημαντικού κτιρίου ηλικίας πλέον των 35 ετών διετέθη ποσό που αντιστοιχεί σε έσοδα 20 μηνών.

Από τα πιο πάνω αναφερόμενα καθίσταται πρόδηλη πρώτον η αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, δεύτερον η νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από το ΜΤΠΥ για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου και τρίτον το λελογισμένο της δαπάνης του έργου σε σχέση με τον όγκο του κτιρίου και την απόδοση που αυτό προσφέρει στο ΜΤΠΥ.

Είναι προφανές ότι το δημοσίευμα της εγκρίτου εφημερίδας σας στηρίζεται σε εσφαλμένες πληροφορίες και εκτιμήσεις , όπως:

 • Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 16.000 Μ2 και όχι 11.700
 • Η ανέγερση ενός κτιρίου αυτής της κλίμακας με τις ανάλογες απαιτήσεις (υψηλής αντοχής- κατηγορία Σ4 κατά τον Αντισεισμικό κανονισμό, ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, συστημάτων κλιματισμού-αερισμού, εγκαταστάσεων πληροφοριακών συστημάτων κλπ)  και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κρατήσεις και λοιπές προσαυξήσεις που βαρύνουν τα Δημόσια έργα, υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ, χωρίς φυσικά να περιλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, σας παρακαλούμε σύμφωνα με τη καλή πίστη και τη δημοσιογραφική δεοντολογία να αποκαταστήσετε τα πραγματικά γεγονότα σχετικά με την ανακαίνιση του εν λόγω κτιρίου σε αντίστοιχη θέση στην εφημερίδα σας .

  Ο Προϊστάμενος                                               Η Διευθύντρια Διοικητικής

της Τ.Υ του ΜΤΠΥ                            Υποστήριξης-Ακίνητης Περιουσίας    

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου                                         Μαρία    Κονταργύρη

Πολιτικός Μηχανικός-Αρχιτέκτων

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895351