Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » ΘΕΜΑ : Ανακατασκευή προσόψεων και λοιπές εργασίες στο κτίριο του ΜΤΠΥ στη πλατεία Συντάγματος

ΘΕΜΑ : Ανακατασκευή προσόψεων και λοιπές εργασίες στο κτίριο του ΜΤΠΥ στη πλατεία Συντάγματος

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Απάντηση σε τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ εκπομπή κ. Νίκου Ευαγγελάτου της 23ης προς 24ης Σεπτεμβρίου 2009. Η απάντηση κοινοποιήθηκε στους:

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΠΣ, κ. Παπαθανασίου Ιωάννη, κ. Λέγκα Νίκο, Υπουργό και Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Ελευθέριο Ζαγορίτη Γεν. Γραμματέα Νέας Δημοκρατίας, Σύλλογο Εργαζομένων Μ.Τ.Π.Υ.

Αξιότιμε κύριε Ευαγγελάτε

Αναφερόμενοι στην εκπομπή σας της 23ης προς 24η Σεπτεμβρίου 2009, όπου παρουσιάστηκε η ανακαίνιση του κτιρίου ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ στη Πλατεία Συντάγματος ως «σπατάλη σε περίοδο λιτότητας», και προς αποκατάσταση των  πραγματικών γεγονότων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το κτίριο επί της Πλατείας Συντάγματος στο οποίο στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και ενοικιάστηκε ευθύς μετά την αποπεράτωσή του στο Υπουργείο (οι όροφοι) και σε διάφορες επιχειρήσεις (το ισόγειο).

Το κτίριο καταλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο περικλειόμενο από τις οδούς Νίκης, Μητροπόλεως, Ερμού και Πλ. Συντάγματος και αναπτύσσεται σε 10 ορόφους και 3 υπόγεια με  συνολική επιφάνεια 16.000 Μ2.

Οι όψεις του κτιρίου και το εσωτερικό αίθριο    είχαν επενδυθεί  με πλάκες μαρμάρου (ορθομαρμάρωση),  κατά τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής.

Οι μαρμάρινες αυτές επενδύσεις παρουσίασαν με τον καιρό προβλήματα αποκόλλησης και πτώσης τμημάτων τους και παρά τις εργασίες στερέωσης που έγιναν εξακολούθησαν  να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για τους διερχόμενους. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε ήδη από τη δεκαετία του 1980 ένα μεταλλικό προστέγασμα στο ύψος της οροφής ισογείου περιμετρικά σε όλο το κτίριο, το οποίο , χωρίς να λύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα, υποβάθμισε αισθητικά τη πλατεία Συντάγματος και τον ευρύτερο χώρο της Βουλής.

Ένα άλλο επίσης  σημαντικό πρόβλημα  στο κτίριο ήταν τα υαλοπετάσματα (παράθυρα και μπαλκονόπορτες) στις όψεις και στο εσωτερικό αίθριο του κτιρίου. Τα εν λόγω υαλοπετάσματα είχαν κατασκευαστεί κατά τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής με προφίλ αλουμινίου και μονά τζάμια  και ως εκ τούτου δεν παρείχαν την απαιτούμενη θερμοηχομόνωση, εκτός δε των άλλων είχαν υποστεί και σημαντικές φθορές χρήσης λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων τους   .

Πέραν αυτών, το κτίριο παρουσίασε σοβαρά προβλήματα λόγω των παλαιωμένων και ανεπαρκών ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεών του, δηλαδή δεν είχε αυτόνομο κλιματισμό και αερισμό, επαρκείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις , δίκτυα πληροφοριακών συστημάτων, κλπ,  που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο κτίριο διοίκησης. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κλιματισμού είχαν τοποθετηθεί από το Υπ. Οικονομίας εξωτερικές μονάδες κλιματισμού (split) στις όψεις του κτιρίου, οι οποίες ήταν ενεργοβόρες , προκαλούσαν θόρυβο και τα παράπονα των υπαλλήλων και υποβάθμιζαν περαιτέρω (πέραν του μεταλλικού προστεγάσματος) το κεντρικό αυτό κτίριο και τον ευρύτερο χώρο.

Για την αποκατάσταση των πιο πάνω προβλημάτων  (και υπό την πίεση των εργαζομένων  στο Υπουργείο Οικονομίας,) το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ανέθεσε μετά από διαγωνισμό με τον ισχύοντα τότε νόμο 716/77(ανάθεση και εκτέλεση μελετών του Δημοσίου)  τις σχετικές μελέτες το έτος 1986 . Η αρχική μελέτη αναθεωρήθηκε  αργότερα συμπεριλαμβάνοντας και τις άλλες εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου. Η αναθεωρημένη μελέτη εγκρίθηκε αρμοδίως (Τεχνικές Υπηρεσίες Νομαρχίας Αθηνών, Πολεοδομία, ΕΠΑΕ, Τεχνικό Συμβούλιο ΜΤΠΥ, κλπ) στις 29/07/03 .

Από την  εν λόγω μελέτη , προέκυψε δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 28% για  Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου) ύψους 3.230.423 ευρώ , στην οποία προστιθέμενα τα απρόβλεπτα (15%), και ο τότε ΦΠΑ (18%), διαμόρφωσαν το προϋπολογισμό της μελέτης του έργου στα 5.800.000 ευρώ.

Το Δ.Σ. του ΜΤΠΥ δημοπράτησε με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (με τον ισχύοντα τότε «μαθηματικό τύπο») το έργο στις 22-10-03.  Στην Επιτροπή Διαγωνισμού συμμετείχαν μηχανικοί φορέων του δημοσίου και εκπρόσωποι του ΤΕΕ της ΠΕΔΜΕΔΕ, κλπ. όπως προβλέπεται από το νόμο.

Στο διαγωνισμό  έλαβαν μέρος 73 εργολήπτες δημοσίων έργων και το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΑΡΧΙΤΕΧ, η οποία προσέφερε έκπτωση 12,66% και συμβατική δαπάνη εργασιών (με  προσαύξηση 28% για ΓΕ&ΟΕ)  3.611.262 ευρώ, η οποία με τα απρόβλεπτα και το ΦΠΑ (18%)  ανήλθε στο ποσό των 5.065.445 ευρώ .

Η ανάθεση του έργου εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε στις 25-7-05 και ολοκλήρωσε το έργο εμπρόθεσμα (σε χρόνο ρεκόρ) το καλοκαίρι του 2006. Το έργο εκτελέστηκε με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων (ν.1418/84 κλπ). 

Την επίβλεψη του έργου άσκησαν οι μηχανικοί της Τεχνικής υπηρεσίας του ΜΤΠΥ και μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών , οι δε αποφάσεις του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ που αφορούσαν σε θέματα της εργολαβίας ήταν όλες ομόφωνες.

Η τελική συνολική δαπάνη του έργου , συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ε.Ο. (28%), της αναθεώρησης  και του ΦΠΑ (18%) ανήλθε στο ποσό των 7.847.036,57 Ευρώ (νόμιμη υπέρβαση κατά τη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων  41,65%).

Η υπέρβαση οφείλεται στην εκτέλεση ,κατά την πορεία του έργου , πρόσθετων εργασιών που αφορούσαν κυρίως ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και λοιπές οικοδομικές εργασίες,  όπως:  μεγάλης έκτασης επισκευές στο μηχανοστάσιο του κτιρίου, ανακαίνιση εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού και αυτονόμηση κλιματισμού μεγάλου τμήματος του κτιρίου με μονάδες αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση όλου του συστήματος αερισμού του κτιρίου, αντικατάσταση εξωτερικού φωτισμού, αποκατάσταση κιγκλιδωμάτων και σιδηρών κλιμακοστασίων, τοποθέτηση θυρών πυρασφαλείας, αντικατάσταση περιμετρικών εσχαρών ομβρίων, ξύλινες επενδύσεις ισογείου, επενδύσεις δαπέδου στοάς ισογείου με γρανίτες και πλακίδια, κλπ.

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και οι συμπληρωματικές συμβάσεις είχαν τη σύμφωνη (ομόφωνη) γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ, το οποίο αποτελείται από μηχανικούς διαφόρων φορέων του δημοσίου (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Οικονομίας,), και εκπροσώπους του Τεχνικού επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών εταιρειών (ΣΑΤΕ) και εγκρίθηκαν κατά τη νόμιμη διαδικασία των Δημοσίων Έργων.

Οι κυριότερες εργασίες που εκτελέστηκαν είναι οι ακόλουθες:

  1. Στήριξη των μαρμάρινων επενδύσεων συνολικής επιφάνειας 5.000 Μ2 και εργασίες άρσης  της επικινδυνότητάς τους.
  2.  Επένδυση των εξωτερικών όψεων και του αιθρίου του κτιρίου με σύνθετα φύλλα  αλουμινίου σε συνολική επιφάνεια 4700 Μ2 .
  3. Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων αλουμινίου (κατασκευής 1972, με μονούς υαλοπίνακες) συνολικού εμβαδού 3000 Μ2 με νέα, σύγχρονα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες και τοποθέτηση ρολών ηλιοπροστασίας,
  4. Αντικατάσταση ή ανακαίνιση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων.
  5. Στεγανοποίηση του δώματος.
  6. Καθαίρεση του περιμετρικού μεταλλικού προστεγάσματος.
  7. Επενδύσεις με γρανίτες στο ισόγειο του κτιρίου και αντικατάσταση ψευδοροφών περιμετρικής στοάς.

Το έργο παρελήφθη οριστικά χωρίς παρατηρήσεις και αφού παρήλθε ο χρόνος εγγύησής του, από αρμόδια επιτροπή μηχανικών του ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Οικονομίας στις 23/6/09.

Η δαπάνη του έργου βάρυνε τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Μ.Τ.Π.Υ.

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι το ΜΤΠΥ έχει ετήσια έσοδα από την ενοικίαση του εν λόγω κτιρίου 4.597.584 ευρώ, όπερ σημαίνει ότι για την ανακαίνιση ενός τόσο σημαντικού κτιρίου ηλικίας πλέον των 30 ετών διετέθη ποσό που αντιστοιχεί σε έσοδα 20 μηνών.

Από τα πιο πάνω αναφερόμενα πιστεύουμε ότι αποκαθίσταται η αλήθεια πρώτον ως προς την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, δεύτερον ως προς τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από το ΜΤΠΥ για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου και τρίτον ως προς το λελογισμένο της δαπάνης του έργου σε σχέση με τον όγκο του κτιρίου και την απόδοση που αυτό προσφέρει στο ΜΤΠΥ.

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τη καλή πίστη και τη δημοσιογραφική δεοντολογία να αποκαταστήσετε τα πραγματικά γεγονότα σχετικά με την ανακαίνιση του εν λόγω κτιρίου σε αντίστοιχη τηλεοπτική  εκπομπή σας και να κοινοποιήσετε τη παρούσα επιστολή στους αξιότιμους προσκαλεσμένους της εκπομπής σας προκειμένου να λάβουν γνώση.  Ο Προϊστάμενος                                               Η Διευθύντρια Διοικητικής τηςΤ.Υ του ΜΤΠΥ                                      Υποστήριξης-Ακίνητης Περιουσίας       

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου                                 Μαρία    Κονταργύρη

Πολιτικός Μηχανικός-Αρχιτέκτων

 Σημείωση: Θα θέλαμε επίσης να σας πληροφορήσουμε ότι για το εν λόγω θέμα δεν ζητήθηκαν γραπτώς οι απόψεις του ΜΤΠΥ ούτε από εσάς ούτε από τους συνεργάτες σας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Επίσης, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για το ίδιο θέμα έχουν δοθεί απάντήσεις και παλιότερα, τόσο προς το σταθμό σας (εκπομπή κ. Παπαδάκη “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” της 10/11/2005), όσο και προς το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Τομέα Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικώναρ. πρωτ. 1911/15-01-2008.   

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

774942