Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2009

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση των 2 παρακάτω καταστημάτων του:

     Α) κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Ερμού και πλ. Συντάγματος και επιφάνειας: ισόγειο 271,95 τ.μ, πατάρι 170,00τ.μ και Α΄ και Β΄ υπόγεια 183,65 τ.μ και 149,77 τμ αντίστοιχα.

     Β) κατάστημα που βρίσκεται στο διατηρητέο κτίριο της οδού Κοραή 7 και επιφάνειας: ισόγειο 55,00 τ.μ, πατάρι 22,00τ.μ και  υπόγειο  70,00τ.μ .

      Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους το αργότερο στις 18 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 1 μ.μ. στα γραφεία του Μ.Τ.Π.Υ. (Λυκούργου12, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφείο 4). Στις προσφορές θα αναγράφεται η χρήση του μισθίου (αποκλείονται προσφορές για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος).

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κάθε σχετική πληροφορία από το Τμήμα Εκμετάλλευσης & Αξιοποίησης Περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ. (3ος όροφος, γραφείο 4 & 5 τηλ. 2131500064 – 65), κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8:30 π.μ. – 2:00 μ.μ.

                                   Αθήνα 5 /11/2009 

                                  Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ  του Μ.Τ.Π.Υ.

                                 ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

774944