WEB 2.0 και Δημόσια Διοίκηση.

Το Μ.Τ.Π.Υ συμμετέχει στα Βραβεία Δημοσίων Υπηρεσιών 2010 του ΟΗΕ.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2010

Με βαθιά συναίσθηση ευθύνης και εμπιστοσύνη στο έμψυχο δυναμικό μας όλων των διοικητικών επιπέδων και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού που χαράξαμε από το 2005 και με την εφαρμογή του Νόμου 3230/2004 -Στρατηγική Διοίκηση και Στοχοθεσία- προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα πολιτοκεντρικό σύστημα και να μετασχηματίσουμε το ΜΤΠΥ σε ένα σύγχρονο και πρότυπο Ταμείο.

Υλοποιούμε τις απαιτούμενες δράσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου, για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τα μέλη με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων στα πλαίσια της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας (πχ ERP/CRM), δίνουμε  βαρύτητα στον έλεγχο των εισπράξεων των οφειλών προς το ΜΤΠΥ και των δανείων και προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε στο μέτρο του εφικτού και με δεδομένη την οικονομική συγκυρία την απόδοση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.

Είναι γνωστό ότι οι διαδικασίες αλλαγής είναι χρονοβόρες και απαιτητικές. Προσπαθούμε σε όλα τα επίπεδα να εξοικονομούμε πόρους και να βελτιώνουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε από τους υπαλλήλους του Τμήματος Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας στα πρότυπα της γνωστής Wikipedia ένας διαδικτυακός χώρος ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών για τις ενδοοργανωσιακές ανάγκες του ΜΤΠΥ και αποτελεί εργαλείο αποδοτικότητας και πυρήνα διαχείρισης γνώσης.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε Forum, όπου το ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας μπορεί να εκφράζει την άποψή του για διάφορα θέματα που το απασχολούν σε σχέση με την εργασία του, να λαμβάνει μέρος σε ψηφοφορίες στα πλαίσια της διαβούλευσης διοίκησης- εργαζομένων, να αναρτά ο καθένας ειδήσεις που ενδιαφέρουν όλους. Έχοντας εφαρμόσει από το 2006 intranet με βάση την προσέγγιση κορυφή-βάση αποδεχθήκαμε τόσο ως Διοικητικό Συμβούλιο όσο και οι Διευθυντές της υπηρεσίας την προσέγγιση “βάση-κορυφή” και δημιουργήσαμε ένα διαδικτυακό intranet με ουσιαστική πρόσβαση από παντού για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Τα εργαλεία Web 2.0 σε συνεργασία με τα εργαλεία του Web 1.0 αποτελούν για μας έναν από τους μοχλούς δημιουργίας γνώσης και ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του ΜΤΠΥ.

Το ΜΤΠΥ έχει υποβάλλει σχετική πρόταση για βράβευσή του από τον ΟΗΕ. Συμμετέχουμε στην 4η κατηγορία των Βραβείων με τίτλο: “Βελτίωση Διαχείρισης Γνώσης στην Κυβέρνηση”. Τα Κριτήρια είναι α) αύξηση της αποδοτικότητας β) παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας  γ) η διοίκηση των αλλαγών δ) η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής συμμετοχής ε) η εισαγωγή ενός νέου αντικειμένου στη διοίκηση στ) η προαγωγή της λογοδοσίας και ζ) η προαγωγή της διαφάνειας.

Τόσο το Wiki όσο και το Forum του ΜΤΠΥ ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια και θεωρούμε ότι είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το χρηματικό κόστος της “Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Γνώσης ΜΤΠΥ” είναι χωρίς υπερβολή ΜΗΔΕΝΙΚΟ. Τα συνεργατικά εργαλεία διαδικτύου, βασίζονται στο Ελεύθερο Λογισμικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε υπηρεσία. Εμείς αγκαλιάσαμε την πρώτη αυτή προσπάθεια των υπαλλήλων μας και είμαστε στο δρόμο για την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων οριζόντιας και κάθετης επικοινωνίας, διαχείρισης έργου, στρατηγικής διοίκησης, αλλαγής νοοτροπίας και καλύτερης εξυπηρέτησης των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΠΥ.

Η αίτηση μας στα Βραβεία Δημοσίων Υπηρεσιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκρίθηκε σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό θεσμό βράβευσης στον 2ο γύρο. Από την Ελλάδα υποβλήθηκαν αιτήσεις 13 δημοσίων υπηρεσιών από όλο το εύρος του δημόσιου τομέα και εγκρίθηκαν συμπεριλαμβανομένης της αίτησής μας 3, για να συνεχίσουν στον επόμενο κύκλο της αξιολόγησης.

Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και περηφάνιας για την εργασία των υπαλλήλων μας, στα πλαίσια της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε. Η ανοικτή διακυβέρνηση είναι απαίτηση και ανάγκη για εμάς και τους πολίτες.

Από το Μ.Τ.Π.Υ.

Δημοσιεύθηκε στην ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.