Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Yπαλλήλων θα καταβάλλει το μέρισμα της α΄ τριμηνίας 2012 στις 02/01/2012 και θα αρχίσει να καταβάλλει μηνιαίως τα μερίσματα από τον μήνα Μάρτιο 2012, οπότε θα προκαταβληθεί το μέρισμα του μηνός Απριλίου 2012.
Αναλυτικότερα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/11 από 1-9-2011 θεσπίστηκε Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία υπολογίζεται μόνο για τα μερίσματα που υπερβαίνουν τα 300,00 € το μήνα. Η παρακράτηση γίνεται σε μηνιαία βάση και για ποσοστά που κλιμακώνονται από 3% μέχρι 10%, ανάλογα με το ύψος του μερίσματος.
Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 όπως ισχύει και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992 που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας. 
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 4024/11 από 1-11-2011 και εφεξής όλα τα καταβαλλόμενα μερίσματα του Μ.Τ.Π.Υ. μειώνονται κατά ποσοστό 20%, πλέον 50% για το τμήμα του μερίσματος που μετά την παρακράτηση της μείωσης του 20% υπερβαίνει τα 500 €. 
3. Σε εφαρμογή των παραπάνω, στις 2 Ιανουαρίου 2012 θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των μερισματούχων με τα μερίσματα των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μάρτιου 2012, μειωμένα κατά τις προαναφερόμενες παρακρατήσεις, ήτοι:
Α) προηγείται η κράτηση από 3% μέχρι 10% για τα μερίσματα άνω των 300,00 €, αναδρομικά για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2011, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012

Β) μετά την αφαίρεση της παραπάνω κράτησης (από 3% μέχρι 10%) ακολουθεί η μείωση 20% για όλα τα μερίσματα (πλέον 50% για το τμήμα εκείνο του μηνιαίου μερίσματος που μετά τις προαναφερόμενες παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500,00 €), αναδρομικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2011 καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012.
4. Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4024/11, καθιερώνεται η μηνιαία πληρωμή του μερίσματος, αρχής γενομένης από τις 23 Μαρτίου 2012 όπου θα σας καταβληθεί το μέρισμα του μηνός Απριλίου 2012. Έκτοτε, στις 24 κάθε μήνα θα πιστώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός που μας έχετε δηλώσει με το ποσό του μηνιαίου μερίσματος. Εάν η 24 είναι αργία, η πίστωση του λογαριασμού σας θα γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.                            

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867326