Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012

Το μέρισμα που καταβάλλει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων θα καταβάλλεται εφεξής μηνιαίως, προς ικανοποίηση των χιλιάδων μερισματούχων.   
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουμάνης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4024/11, ικανοποίησε το αίτημα των συνταξιούχων για τη μηνιαία καταβολή του μερίσματος από το Μ.Τ.Π.Υ. 
Έτσι, το μέρισμα θα προκαταβάλλεται μηνιαίως στις 24 κάθε μήνα, μαζί με τη σύνταξη. Εάν η 24 είναι αργία, η πίστωση και η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833230