Αρχείο ημέρας 22 Μαρτίου 2014

Πρόσθετα μέτρα για τους πληγέντες από το σεισμό της 26/01/2014 στο Ν. Κεφαλληνίας

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.),
προκειμένου να βοηθήσει τους μερισματούχους του, που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014, στο Ν. Κεφαλληνίας και στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ανακούφιση και στήριξη των πληγέντων, αποφάσισε κατά την 6η συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2014, την κατ’ εξαίρεση επεξεργασία αιτήσεων κανονισμού μερίσματος (ατομικών, θανάτων και μεταβιβάσεων) για τους πληγέντες μόνιμους κατοίκους. 
Επιπρόσθετα, για την περαιτέρω ενίσχυση τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μας αποφάσισε κατά την 9η συνεδρίαση της 04ης Μαρτίου 2014, την παροχή έκτακτης οικονομικής διευκόλυνσης στους μερισματούχους του Ν. Κεφαλληνίας, με την καταβολή ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ στον καθένα, η οποία θα παρακρατηθεί από τα επόμενα μερίσματά τους σε εικοσιτέσσερις (24) άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 15 00 241 & 213 15 00 243

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

743495