Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2017

ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 2017 ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ «ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ». ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΦΕΚ 4157 (τεύχος Β΄) ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 2017.

Δημοσιεύθηκε στην ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.