Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Θέμα: Αιτήσεις χορήγησης αντιγράφων ενημερωτικών σημειωμάτων και αποφάσεων του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ

Θέμα: Αιτήσεις χορήγησης αντιγράφων ενημερωτικών σημειωμάτων και αποφάσεων του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ

Αθήνα, 10 Απριλίου 2019

Στο Μ.Τ.Π.Υ. έχει υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων για χορήγηση αντιγράφων ενημερωτικών σημειωμάτων και αποφάσεων του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. Λόγω του όγκου των αιτήσεων αυτών, η εκτύπωση και η ταχυδρομική αποστολή των ζητουμένων εγγράφων και στοιχείων θα προκαλούσε δυσανάλογο κόστος στο Ταμείο, εις βάρος των κεφαλαίων των μετόχων, πρόσθετο φόρτο στην λειτουργία των υπηρεσιών του, εις βάρος των λοιπών εργασιών του, και καθυστέρηση στην παραλαβή τους από τους αιτούντες.

Για τους λόγους αυτούς, σας ενημερώνουμε ότι, προς διευκόλυνση όλων των μερισματούχων του Ταμείου, αιτούντων ή μη, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. (www.mtpy.gr) όλα τα ενημερωτικά σημειώματά τους από το έτος 2012 και μετά, καθώς και όλες οι αποφάσεις κανονισμού του μερίσματός τους από το έτος 2013.

Η πληροφόρηση είναι προσωποποιημένη, με καταχώριση του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας “Ενημερωτικά Σημειώματα” (στην αρχική σελίδα και υπό τον τίτλο “Χρήσιμες Πληροφορίες“, πατήστε το “εδώ” στην επιλογή για το “ενημερωτικό σημείωμα με τα μερίσματα που λαμβάνετε από το Μ.Τ.Π.Υ.“) και της σελίδας “Αποφάσεις Κανονισμού Μερισμάτων” (στην αρχική σελίδα και υπό τον τίτλο “Χρήσιμες Πληροφορίες“, πατήστε το “εδώ” στην επιλογή για την “Απόφαση Κανονισμού του/των μερίσματος/των“), αντιστοίχως.

Κατόπιν της αναρτήσεως αυτής, η ταχυδρομική αποστολή διακριτής απαντήσεως επί της κάθε εκκρεμούς αιτήσεως χορηγήσεως εγγραφών παρέλκει.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895342