Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2019

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2020

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων και επιφανειών του κτιρίου του Μ.Τ.Π.Υ. επί της οδού Λυκούργου 12 στην Αθήνα» για ένα (1) έτος, ήτοι από 1/1/2020 έως 31/12/2020. Καταληκτική … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2020

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το έτος 2020

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΜΤΠΥ επί της οδού Λυκούργου 12» για ένα (1) έτος, ήτοι από 1/1/2020 έως 31/12/2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το έτος 2020