Αρχείο ημέρας 16 Μαρτίου 2020

Διαγωνισμός για την ασφάλιση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 140.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.” για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

1/4/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μμ

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Επείγοντα μέτρα πρόληψης για τον κορωναϊό

Επείγουσα ανακοίνωση προς τους συναλλασσόμενους με το ΜΤΠΥ, σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωναϊού (αρχείο pdf)

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

774945