Διαγωνισμός για την ασφάλιση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 140.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.” για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

1/4/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μμ

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Δημοσιεύθηκε στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.