Αρχείο ημέρας 18 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση για θέματα εξυπηρέτησης κοινού

Επείγουσα ανακοίνωση προς τους συναλλασσομενους με το ΜΤΠΥ για θέματα εξυπηρέτησης του κοινού (αρχείο pdf)

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895351