Μηνιαία Αρχεία: Σεπτέμβριος 2020

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, προϋπολογισμού 50.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΜΤΠΥ επί της οδού Λυκούργου 12”, για το χρονικό διάστημα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Επισκευή – ανακαίνιση σε χώρους του κτηρίου επί της Πλατείας Συντάγματος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Επισκευή – Ανακαίνιση σε χώρους του κτηρίου επί της Πλ. Συντάγματος, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ.», προϋπολογισμού μελέτης 26.122,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 17/9/2020 και ώρα 14.00 Δείτε τη … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επισκευή – ανακαίνιση σε χώρους του κτηρίου επί της Πλατείας Συντάγματος