Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η Δημόσια Διαβούλευση του έργου «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 04/12/2020, με παράλληλη αντικατάσταση των σχετικών αρχείων λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου από 24 σε 18 μήνες.
Το Μ.Τ.Π.Υ. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης μέχρι την Παρασκευή 04/12/2020, χρησιμοποιώντας το αρχείο υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και αποστέλλοντας το στην αναγραφόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.mourafetis@mtpy.gr

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867306