Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Ο Πρόεδρος και το διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων και εγγράφων.

Η υπηρεσία προσφέρεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μέσο εξυπηρέτησης, που προσφέρει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και διαχείρισης των υποθέσεων των 600.000 περίπου μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου, οι οποίοι μπορούν ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία να υποβάλλουν τα αιτήματά τους προς τις υπηρεσίες του Ταμείου (αίτηση αναθεώρησης απόφασης απονομής μερίσματος, διακοπής και μεταβίβασης μερίσματος, χορήγηση βεβαίωσης και επαναχορήγηση χηρικού μερίσματος, προσκόμιση δικαιολογητικών κλπ), αλλά και να έρθουν σε απευθείας επικοινωνία με εκπρόσωπο του Ταμείου για διενέργεια συνάντησης, για υποβολή ερωτήματος, για την διευθέτηση της υπόθεσής τους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων συνεχίζεται με αρωγό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της διαρκούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου με γνώμονα την σύγχρονη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Επαμεινώνδας Ατσαβές

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867369