Αρχείο ημέρας 8 Απριλίου 2022

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας τήρησης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων διενεργεί Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας που αφορά στην “Τήρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Η.Τ.Κ. βάσει του Ν.4495/2017, για όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ.”, συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΜΤΠΥ στην οδό Λυκούργου 12 Αθήνα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Η υποβολή προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ. (στο ισόγειο του κτηρίου) μέχρι τις 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη με τους όρους συμμετοχής και το έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς εδώ.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833226