Αρχείο ημέρας 16 Μαΐου 2022

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΜΤΠΥ την Παρασκευή, 20/5/2022

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους δικαιούχους νέου ατομικού μερίσματος,  ότι την Παρασκευή, 20/5/2022, θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά συνολικού ύψους 7.863.900,22€, σε 9.009 νέους μερισματούχους, που η αίτησή τους υποβλήθηκε έως και 31/1/2022. Τα αναδρομικά ποσά αφορούν τα μερίσματα μέχρι και 30/4/2022. Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους με το σύνολο των υπολοίπων μερισματούχων του Ταμείου, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου.

Η συγκεκριμένη έκτακτη πληρωμή, αφορά τη μεγαλύτερη ψηφιακή απονομή μερισμάτων από την έναρξη της σχετικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας καταβολής τους. Το Ταμείο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μετόχων του παρά τον αυξημένο όγκο αιτήσεων συνταξιοδότησης του τελευταίου χρονικού διαστήματος.

                                                                           .
Το μέρισμα για το Β’ τρίμηνο του 2022, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867354