Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Γ΄ τριμήνου 2022

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Γ΄ τριμήνου 2022

Αθήνα 20/9/2022

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 29/9/2022 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Γ΄ τριμήνου 2022, συνολικού ύψους € 72.526.408,31  στο σύνολο των 286.812 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης την Πέμπτη 29/9 και την Παρασκευή 30/9/2022 θα καταβληθούν με την κανονική και με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 5.500.000σε 6.812  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων  και μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 31/8/2022. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 4.291, οι δικαιούχοι επαναχορήγησης σε 1.449 και μεταβίβασης 1.073.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου. Επισημαίνουμε ότι, το Μ.Τ.Π.Υ. με πρωτοβουλία των Υπηρεσιών του, διενήργησε μηχανογραφικούς ελέγχους και προέβη σε εξατομικευμένη ενημέρωση όλων των δικαιούχων επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ηλικιακά κριτήρια, ώστε να υποβάλλουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των αναδρομικών.

Με την απονομή των συγκεκριμένων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 292.175. Χάρη στην ψηφιακή απονομή και στο ανθρώπινο δυναμικό του Ταμείου και παρά τον αυξημένο όγκο συνταξιοδοτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων το 2022, ο χρόνος καταβολής των νέων μερισμάτων μειώθηκε στους 2 μήνες κατά μέσο όρο από την υποβολή της αίτησης. Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καθιερώνοντας το ψηφιακό μέρισμα έχει εκμηδενίσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής.

Ο Δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει ότι μετά την αποχώρησή του από την Υπηρεσία του, θα λάβει άμεσα, έγκυρα και αξιόπιστα το μέρισμα που δικαιούται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

878999