Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Παροχή υποστήριξης για την υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης”ΗΛΕΚΤΡΑ”

Παροχή υποστήριξης για την υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης”ΗΛΕΚΤΡΑ”

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης, για την υποβολή αίτησης στο 1ο & 2ο Στάδιο Ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 165 (5 όροφοι), ιδιοκτησίας του.
– Ο Προϋπολογισμός για την παροχή υποστήριξης στην υποβολή Αίτησης στο 1ο Στάδιο Ένταξης του προγράμματος χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», για το ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 165 (5 όροφοι), ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ., ανέρχεται στις 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
– Ο Προϋπολογισμός για την παροχή υποστήριξης στην υποβολή δικαιολογητικών στο 2 ο Στάδιο Ένταξης του προγράμματος χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», για το ακίνητο επί της Λ. Συγγρού 165 (5 όροφοι), ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ., ανέρχεται στις 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΜΤΠΥ, 6ος όροφος, στο κτήριο επί της οδού Λυκούργου 12 10551 Αθήνα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η εμπρόθεσμη υποβολή προσφορών θα γίνεται απαραίτητα στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ., στο ισόγειο του κτηρίου επί της οδού Λυκούργου 12 10551 Αθήνα μέχρι το αργότερο την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833293