Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Διαγωνισμός για τη συγκρότηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ”

Διαγωνισμός για τη συγκρότηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ”

Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: “Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των πέντε (5) ορόφων Γραφείων επί της Λ. Συγγρού 165 ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ και διασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων για το 2ο στάδιο της αίτησης ένταξης υποβολής στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»”, προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Δείτε το τεύχος προδιαγραφών της μελέτης για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑεδώ

Δείτε τα στοιχεία και τα δεδομένα των χώρων της αίτησης υποβολής στο πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑεδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867306