Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Καταβολή τακτικών και έκτακτων μερισμάτων και προεξόφλησης μερισμάτων B΄ τριμήνου 2023 του Μ.Τ.Π.Υ.

Καταβολή τακτικών και έκτακτων μερισμάτων και προεξόφλησης μερισμάτων B΄ τριμήνου 2023 του Μ.Τ.Π.Υ.

Αθήνα 22/6/2023

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 29/6/2023 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Β΄ τριμήνου 2023, συνολικού ύψους € 77.564.657,52  στο σύνολο των 293.100 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης, την Παρασκευή 30/6/2023 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 1.616.214,18  σε 2.413  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 31/5/2023. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 1.625, και οι δικαιούχοι μεταβίβασης 788.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 295.525.

Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, επανάφερε την δυνατότητα προεξόφλησης μερισμάτων η οποία είχε ανασταλεί από το 2010. Κατά την πρώτη  εφαρμογή της διαδικασίας, δικαιούχοι προεξόφλησης μερισμάτων θα είναι: α) οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και β) οι μερισματούχοι που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Η πρώτη καταβολή των προεξοφληθέντων ποσών  ύψους 101.472,89€ θα γίνει στις 29/6/2023 και αφορά 158 νέους μερισματούχους, οι οποίοι υπέβαλλαν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ..

Ο Διοικητής και Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.

 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895348