Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Σχετικά με την αποπληρωμή των οφειλών λόγω μερικής εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής

Σχετικά με την αποπληρωμή των οφειλών λόγω μερικής εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής

Το Μ.Τ.Π.Υ. ενημερώνει τους μετόχους του ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου (Συνεδρίαση 28η /01-08-2023 με θέμα 2.01), σε περίπτωση που διαπιστώνεται μερική εκπλήρωση καταβολής του δικαιώματος εγγραφής θα λαμβάνουν σχετικό έγγραφο ειδοποίησης και θα τους δίνεται η δυνατότητα, είτε καταβολής ολόκληρου του ποσού οφειλής εφάπαξ είτε σε έως 9 (εννέα) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ΑΤΟΚΑ, κατόπιν υποβολής αιτήσεως εκ μέρους τους στο Μ.Τ.Π.Υ.

Η απόφαση του Ταμείου, περιλαμβάνει και τους μετόχους στους οποίους έχει ήδη κοινοποιηθεί απόφαση καταλογισμού οφειλής λόγω μερικής εκπλήρωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν στο Μ.Τ.Π.Υ. αίτηση διακανονισμού οφειλής σε έως  9 (εννέα) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ΑΤΟΚΑ.

Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν θα ανταποκριθούν προκειμένου να εξοφληθεί  η  εν λόγω οφειλή  όπως προαναφέρεται, θα τους καταλογίζεται το αναλογούν ποσό οφειλής με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Μ.Τ.Π.Υ.

Σε αυτή την περίπτωση, θα έχουν τη δυνατότητα ΕΝΤΟΚΟΥ διακανονισμού οφειλής, κατόπιν αιτήσεώς τους στο Ταμείο, σε περισσότερες δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής ως  μηνιαία δόση το ποσό των 30.00( τριάντα) ευρώ.

Τη σχετική απόφαση του Ταμείου μπορείτε να τη δείτε εδώ

Η διοίκηση του Ταμείου αποδεικνύει και με αυτή την απόφασή της ότι συμμερίζεται τα αιτήματα των μετόχων της και στέκεται στο πλευρό τους στο πλαίσιο που της το επιτρέπουν ο νόμος και οι οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.

 

Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

Επαμεινώνδας Ατσαβές

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833160