Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή για το Μ.Τ.Π.Υ. – Παρουσία στην 87η Δ.Ε.Θ.

Μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή για το Μ.Τ.Π.Υ. – Παρουσία στην 87η Δ.Ε.Θ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από ενάμιση αιώνα λειτουργίας και προσφοράς στις οικογένειες των Δημοσίων Υπαλλήλων και το 2023  συμμετείχε στην  87η Διεθνή Έκθεση προσδοκώντας στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τις εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες που παρέχονται πλέον στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.

Στο περίπτερο του Μ.Τ.Π.Υ.  περιηγήθηκαν και ενημερώθηκαν οι μέτοχοι  και οι μερισματούχοι για τις εξελίξεις στις  υφιστάμενες διαδικασίες.

Το περίπτερο του Ταμείου επισκέφτηκαν και οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.).

Με όπλα το ανθρώπινο δυναμικό του , αξιοποιώντας τα μέσα της τεχνολογίας  και  με τις συνετές επενδύσεις του το  Μ.Τ.Π.Υ., ως το παλαιότερο ασφαλιστικό Ίδρυμα της χώρας, μέσα στο 2023 πέτυχε τη δυνατότητα  όχι μόνο επαναφοράς της προεξόφλησης μερισμάτων  με άμεση καταβολή στους νέους μερισματούχους αλλά  και σχεδιάζει την επέκταση χρηματικών διευκολύνσεων στους μετόχους κα μερισματούχους του με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους αναλογικά των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, επιδιώκει την άμεση μετάβαση  στη νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης υιοθετώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες  προκειμένου να βελτιώσει στο μέγιστο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς  τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του Δημόσιου Τομέα.

Στο ολιγόλεπτο βίντεο που ακολουθεί καταγράφεται η εξέλιξη του Ταμείου στα 156 έτη της λειτουργίας του καθώς και τρέχοντα πληροφοριακά στοιχεία. Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε και να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις του Ταμείου.

Βίντεο – Παρουσίαση του ΜΤΠΥ στην 87η Δ.Ε.Θ.

Ο Διοικητής κ’ Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

Επαμεινώνδας Ατσαβές

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867336