Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ » Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ)

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων («Π.Ο.Π.Σ») στις 30 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποίησε στην Αθήνα το 72ο Πανελλήνιο Συνέδριό της. Στο Συνέδριο απηύθυνε χαιρετισμό και ο Διοικητής κ’ Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων («Μ.Τ.Π.Υ») κος. Επαμεινώνδας Ατσαβές καθώς η Π.Ο.Π.Σ έχει ενεργή συμμετοχή και στο Δ.Σ. του Ταμείου.
Ο κος Ε. Ατσαβές, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ομοσπονδία για τη μέχρι σήμερα στήριξη που παρέχει στο Ταμείο αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του Ταμείου και ειδικότερα στις εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν τεθεί πλέον στη διάθεση των μετόχων/μερισματούχων του Ταμείου όπως, η αυτοματοποιημένη απονομή του μερίσματος με μείωση του χρόνου καταβολής αυτού ακόμη και εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των δικαιούχων, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής και παρακολούθησης αιτημάτων των μελών του Ταμείου, η διασύνδεση του Ταμείου με τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου μέσω του «Κέντρου Δια- λειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψηφιακής Διακυβέρνησης», η επαναφορά χρηματικών διευκολύνσεων για τους νέους μερισματούχους από 30/06/2023 ενώ διευκρινίστηκε ότι η δυνατότητα χορήγησης δανείων εκτιμάται να ξεκινήσει από το 2ο εξάμηνο του 2024 αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές .
Επιπροσθέτως, έγινε μνεία στην προσπάθεια που καταβάλει το Ταμείου για την ορθή αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ώστε να εξασφαλιστεί η απονομή του μερίσματος που καταβάλλεται στους μερισματούχους και τα επόμενα χρόνια.
Τέλος, ο κος. Ε. Ατσαβές επεσήμανε ότι στόχος του Μ.Τ.Π.Υ. είναι η συνέχιση της εξέλιξης του και το πέρασμα του Ταμείου στη ψηφιακή εποχή υιοθετώντας καινοτόμες ιδέες και αξιοποιώντας στο μέγιστό δυνατό βαθμό τόσο το έμψυχο δυναμικό του όσο και τις δυνατότητες της τεχνολογίας στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων του.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833261