Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Εργασίες αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων Μ.Τ.Π.Υ.

Εργασίες αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων Μ.Τ.Π.Υ.

Ενημερώνουμε τους μετόχους, μερισματούχους και λοιπούς συναλλασσόμενους με το Μ.Τ.Π.Υ., ότι θα υπάρξει μερική διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από 19/1/2024 και ώρα 16:00 έως 22/1/2024 και ώρα 09:00, εξαιτίας αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης και μετάπτωσης των πληροφοριακών συστημάτων του Ταμείου. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα διακοπούν είναι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών αιτημάτων και προεξόφλησης μερισμάτων.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895350