ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να αποστέλλετε αιτήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση grammateia@mtpy.gr.
Επίσης, παρακαλούμε να μας δηλώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ενημερώνουμε για οποιοδήποτε θέμα του Ταμείου που σας αφορά και ότι αποδέχεστε την ενημέρωσή σας από το Μ.Τ.Π.Υ. με τον τρόπο αυτό.