Αρχική » ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. γι΄ απονομή μερίσματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής τους (αρθρ. 54 του Π.Δ. 422/1981)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. επικοινωνίας Τμήματος Κανονισμού Μερισμάτων: 2131500000

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833281