Αρχική » ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ενημερωθείτε για την Απόφαση Αναπροσαρμογής του/των μερίσματος/των που λαμβάνετε από το ΜΤΠΥ, σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016.

ΑΦΜ (9 ψηφία) :
ΑΜΚΑ (11 ψηφία) :
   

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

879011