ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ενημερωθείτε για την Απόφαση Κανονισμού του/των μερίσματος/των που λαμβάνετε από το ΜΤΠΥ.

Σημείωση: Η βάση δεδομένων με τις αποφάσεις ενημερώνεται συχνά

ΑΦΜ (9 ψηφία) :
ΑΜΚΑ (11 ψηφία) :