Αρχική » Αρθρα του/της admin

Αρχείο συντάκτη admin

Διαγωνισμός για τη συγκρότηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ”

Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: “Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των πέντε (5) ορόφων Γραφείων επί της Λ. Συγγρού 165 ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ και διασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων για το 2ο στάδιο της αίτησης ένταξης υποβολής στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»”, προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Δείτε το τεύχος προδιαγραφών της μελέτης για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑεδώ

Δείτε τα στοιχεία και τα δεδομένα των χώρων της αίτησης υποβολής στο πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑεδώ

Επαναχορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων

Αθήνα, 25/4/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Επαναχορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων»

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια επαναφέρει τη χρηματική διευκόλυνση της προεξόφλησης μερισμάτων προς όφελος των μετόχων και μερισματούχων του, και συγκεκριμένα :
α) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και

β) των μερισματούχων που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Η «προεξόφληση μερισμάτων» αποτελεί προείσπραξη/προκαταβολή μελλοντικών 3, 6 ή 9 μηνιαίων μερισμάτων και επιβαρύνεται με επιτόκιο 4%.

Η υποβολή αίτησης προεξόφλησης, για όσους εκ των ανωτέρω α ́ και β ́ δικαιούχων επιθυμούν, θα γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. από 2/5/2023, χωρίς να απαιτείται οποιασδήποτε μορφής συνήθους επικοινωνίας μεταξύ πολίτη και υπαλλήλου του Ταμείου.

Η Διοίκηση του Ταμείου ενέταξε τη διαδικασία της προεξόφλησης μερισμάτων στο Έργο του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα καινοτόμος διαδικασία για την ανάπτυξη της οποίας αξιοποιήθηκε, όλη η προηγούμενη εμπειρία από την χορήγηση των προεξοφλήσεων.

Η αίτηση προεξόφλησης, η ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος, η επεξεργασία της αίτησης, η έγκριση, η απόρριψη ή η ακύρωσή της, η επικοινωνία μεταξύ Μ.Τ.Π.Υ.αιτούντος σε κάθε στάδιο της αίτησης, η πληροφόρηση για το δικαιούμενο ποσό προεξόφλησης, η κατάθεση του ποσού, και η ενημέρωση του δικαιούχου για την είσπραξη του ποσού αυτού θα γίνεται αυτόματα/ηλεκτρονικά και δεν θα απαιτείται ούτε τηλεφωνική, ούτε δια ζώσης επικοινωνία με το Ταμείο.

Στο μέλλον, με την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου Έργου του ΕΣΠΑ, και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του Μ.Τ.Π.Υ., όπως αποτυπώνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2023, θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα χορήγησης χρηματικών διευκολύνσεων στις λοιπές κατηγορίες μερισματούχων και στους μετόχους του Ταμείου.

Η διοίκηση σε συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό του Μ.Τ.Π.Υ., έχουν αποδείξει σε όλη την ιστορική του διαδρομή ότι στέκονται στο πλευρό των μετόχων και μερισματούχων στο μέτρο που επιτρέπουν κάθε φορά οι οικονομικές δυνατότητες και η σύγχρονη τεχνολογία.


Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.


ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Α΄ τριμήνου 2023

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 30/3/2023 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Α΄ τριμήνου 2023, συνολικού ύψους € 68.945.576,03  στο σύνολο των 293.139 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης την Παρασκευή 31/3/2023 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 1.004.484,05  σε 2.636  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 28/2/2023. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 1.940, και οι δικαιούχοι μεταβίβασης 696.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 295.775. Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καθιερώνοντας το ψηφιακό μέρισμα έχει εκμηδενίσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής ακόμα και σε ένα μήνα από την υποβολή των δικαιολογητικών του. Ο δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει ότι θα λάβει το μέρισμα που δικαιούται από το Μ.Τ.Π.Υ., άμεσα και έγκυρα.

Ο Διοικητής και Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος (Ακαδημίας 65)

Επαναληπτικός Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Ακαδημίας 65 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ανοιχτές προσφορές και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

Ημερομηνία υποβολής των έγγραφων ανοικτών προσφορών:

Τρίτη, 7/2/2023, 10:30 πμ – 11:00 πμ

Ο προφορικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας και μέχρι τις 11.30 πμ. Στον προφορικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι υποβάλλουν έγγραφες προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εκμίσθωσης εδώ

Παροχή διευκρινήσεων για την προαιρετική συμμετοχή υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ στο ΜΤΠΥ

Εγκύκλιος του Τμήματος Εξωτερικών Ελέγχων του ΜΤΠΥ με θέμα:

“Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν.4997/2022 (Α΄219), σχετικά με την προαιρετική συμμετοχή υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής στο ΜΤΠΥ, η οποία θα υποβάλλεται μέσω του Φορέα που υπηρετεί ο/η υπάλληλος εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

698621