Αρχική » ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Πως γίνεται η εκκαθάριση της ατομικής μερίδας των μερισμάτων;

Το Μ.Τ.Π.Υ. για όσα ατομικά μερίσματα έχουν κανονιστεί και πληρωθεί με ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη διαδικασία το έτος 2018, 2019, 2020 & 2021 και έχει εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη ΕΦΚΑ, προβαίνει αυτεπάγγελτα στην εκκαθάριση της ατομικής μερίδας εκάστου με νέα αναθεωρητική απόφαση του Δ.Σ.
Η αναθεώρηση του ατομικού μερίσματος γίνεται:
Α) ως προς τα ορθά μισθολογικά δεδομένα, κατόπιν ελέγχου τους από το ΔΑΥΚ, που απέστειλε η Υπηρεσία.
Β) ως προς το χρόνο συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. (χρόνος Υποχρεωτικής συμμετοχής, χρόνος εξαγορασμένος στο Μ.Τ.Π.Υ. και συντάξιμος στον κύριο φορέα ΕΦΚΑ)
Γ) ως προς την ημερομηνία έναρξης του μερίσματος, όπως αυτή ορίζεται στη συνταξιοδοτική πράξη ΕΦΚΑ.
Σε όσες περιπτώσεις προκύψει τυχόν οφειλή λόγω:
Α) χρέωσης χρόνου Υποχρεωτικής συμμετοχής, χρέωσης χρόνου αργίας ή διαθεσιμότητας, μείωση χρόνου λόγω αφαίρεσης αδείας άνευ αποδοχών
Β) μικρότερου μηνιαίου μερίσματος, λόγω αναπροσαρμογής στο ορθό των οικονομικών στοιχείων του ΔΑΥΚ, τα οποία και διαμορφώνουν το Μέσο Μισθό εξόδου,
οι αρνητικές αναδρομικές διαφορές πιστώνονται στην ατομική μερίδα του μερισματούχου και παρακρατούνται από τα ατομικά του μερίσματα, έως τελικής εξοφλήσεως.
Οι αναθεωρητικές αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.mtpy.gr) και είναι διαθέσιμα καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

698638