Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αρχείο κατηγορίας ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Καταβολή τακτικών και έκτακτων μερισμάτων και προεξόφλησης μερισμάτων Δ΄ τριμήνου 2023 του Μ.Τ.Π.Υ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 28/12/2023 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Δ΄ τριμήνου 2023, συνολικού ύψους € 77.899.325,68  στο σύνολο των 294.871 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης, την Παρασκευή 29/12/2023 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 3.190.093,82  σε 6.789  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, αναθεωρήσεων ατομικών, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 30/11/2023. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 4.746, οι δικαιούχοι μεταβίβασης 750 και αναθεωρήσεων ατομικών 1.293

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 300.367

Το Μ.Τ.Π.Υ. συνεχίζει τη χορήγηση προεξόφλησης μερισμάτων, η οποία είχε ανασταλεί από το 2010. Δικαιούχοι προεξόφλησης μερισμάτων είναι: α) οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και β) οι μερισματούχοι που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Η τρίτη καταβολή των προεξοφληθέντων ποσών  ύψους  17.310,10 θα γίνει στις 28/12/2023 και αφορά νέους μερισματούχους, οι οποίοι υπέβαλλαν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ.. Ο συνολικός αριθμός των μερισματούχων που επωφελήθηκαν από τη διαδικασία προεξόφλησης μερισμάτων ανέρχεται σε 232.

 

Ο Διοικητής και Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων («Π.Ο.Π.Σ») στις 30 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποίησε στην Αθήνα το 72ο Πανελλήνιο Συνέδριό της. Στο Συνέδριο απηύθυνε χαιρετισμό και ο Διοικητής κ’ Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων («Μ.Τ.Π.Υ») κος. Επαμεινώνδας Ατσαβές καθώς η Π.Ο.Π.Σ έχει ενεργή συμμετοχή και στο Δ.Σ. του Ταμείου.
Ο κος Ε. Ατσαβές, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ομοσπονδία για τη μέχρι σήμερα στήριξη που παρέχει στο Ταμείο αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του Ταμείου και ειδικότερα στις εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν τεθεί πλέον στη διάθεση των μετόχων/μερισματούχων του Ταμείου όπως, η αυτοματοποιημένη απονομή του μερίσματος με μείωση του χρόνου καταβολής αυτού ακόμη και εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των δικαιούχων, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής και παρακολούθησης αιτημάτων των μελών του Ταμείου, η διασύνδεση του Ταμείου με τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου μέσω του «Κέντρου Δια- λειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψηφιακής Διακυβέρνησης», η επαναφορά χρηματικών διευκολύνσεων για τους νέους μερισματούχους από 30/06/2023 ενώ διευκρινίστηκε ότι η δυνατότητα χορήγησης δανείων εκτιμάται να ξεκινήσει από το 2ο εξάμηνο του 2024 αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές .
Επιπροσθέτως, έγινε μνεία στην προσπάθεια που καταβάλει το Ταμείου για την ορθή αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ώστε να εξασφαλιστεί η απονομή του μερίσματος που καταβάλλεται στους μερισματούχους και τα επόμενα χρόνια.
Τέλος, ο κος. Ε. Ατσαβές επεσήμανε ότι στόχος του Μ.Τ.Π.Υ. είναι η συνέχιση της εξέλιξης του και το πέρασμα του Ταμείου στη ψηφιακή εποχή υιοθετώντας καινοτόμες ιδέες και αξιοποιώντας στο μέγιστό δυνατό βαθμό τόσο το έμψυχο δυναμικό του όσο και τις δυνατότητες της τεχνολογίας στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων του.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ E- GOVERNMENT « Η Τεχνητή Νοημοσύνη προ των Πυλών της Δημόσιας Διοίκησης»

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων («Μ.Τ.Π.Υ») προσκλήθηκε και συμμετείχε στο ετήσιο Συνέδριο του E-Government και ειδικότερα στο  πάνελ «Υλοποιήσεις Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28-29 Νοεμβρίου. Στο Συνέδριο συμμετείχαν επίσης πλήθος εταιρειών οι οποίες παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο.

 (https: //e-govforum2023.eexpo.gr/ ).

Το Συνέδριο προλόγισαν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κος Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εσωτερικών κα. Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός Πολιτισμού κος Χρίστος Δήμας. Το Ταμείο πρωτοπόρο στη ψηφιακή εξέλιξη μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών παρουσίασε το μέχρι σήμερα έργο του καθώς και τους στόχους της επόμενης ημέρας.

Ο Διοικητής κ’ Πρόεδρος Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ κος Επαμεινώνδας Ατσαβές, αναφέρθηκε στις εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν τεθεί πλέον στη διάθεση των μετόχων/μερισματούχων του Ταμείου (Αυτοματοποιημένη απονομή του μερίσματος και εκμηδενισμός των ληξιπρόθεσμών  απαιτήσεων έναντι του Ταμείου, διασύνδεση του Ταμείου με τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου μέσω του «Κέντρου Δια- λειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψηφιακής Διακυβέρνησης», δημιουργία ψηφιακής θυρίδας για υποδοχή και παρακολούθηση αιτήσεων των μελών του Ταμείου,   Ψηφιοποίηση του συνόλου του έγχαρτου  αρχείου του Ταμείου κ.α.)

 Ο κος Ε. Ατσαβές, αναφέρθηκε και στους επόμενους στόχους του Ταμείου  που είναι η  καταγραφή και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών  με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η θωράκιση των πληροφοριακών συστημάτων του Ταμείου μέσω εξελιγμένων συστημάτων κυβερνο-ασφάλειας, η λειτουργία Web και Mobile εφαρμογών για τη διακίνηση εγγράφων για την προσωποποιημένη πληροφόρηση προς τα μέλη του Ταμείου.

Το Μ.Τ.Π.Υ.  συνεχίζει τη πορεία του στη ψηφιακή εποχή υιοθετώντας καινοτόμες ιδέες και αξιοποιώντας στο μέγιστό δυνατό βαθμό τόσο το έμψυχο δυναμικό του όσο και τις δυνατότητες της τεχνολογίας στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων του.

Καταβολή τακτικών και έκτακτων μερισμάτων και προεξόφλησης μερισμάτων Γ΄ τριμήνου 2023 του Μ.Τ.Π.Υ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 28/9/2023 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Γ΄ τριμήνου 2023, συνολικού ύψους € 78.005.554,59  στο σύνολο των 292.997 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης, την Παρασκευή 29/9/2023 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 1.064.349,55  σε 1.973  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 31/8/2023. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 1.330, και οι δικαιούχοι μεταβίβασης 643.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 294.970

Το Μ.Τ.Π.Υ. συνεχίζει τη χορήγηση προεξόφλησης μερισμάτων, η οποία είχε ανασταλεί από το 2010. Δικαιούχοι προεξόφλησης μερισμάτων είναι: α) οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και β) οι μερισματούχοι που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Η δεύτερη καταβολή των προεξοφληθέντων ποσών  ύψους 31.500€ θα γίνει στις 28/9/2023 και αφορά νέους μερισματούχους, οι οποίοι υπέβαλλαν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ.. Ο συνολικός αριθμός των μερισματούχων που επωφελήθηκαν από τη διαδικασία προεξόφλησης μερισμάτων ανέρχεται σε 198.

Ο Διοικητής και Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.

 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή για το Μ.Τ.Π.Υ. – Παρουσία στην 87η Δ.Ε.Θ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από ενάμιση αιώνα λειτουργίας και προσφοράς στις οικογένειες των Δημοσίων Υπαλλήλων και το 2023  συμμετείχε στην  87η Διεθνή Έκθεση προσδοκώντας στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τις εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες που παρέχονται πλέον στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.

Στο περίπτερο του Μ.Τ.Π.Υ.  περιηγήθηκαν και ενημερώθηκαν οι μέτοχοι  και οι μερισματούχοι για τις εξελίξεις στις  υφιστάμενες διαδικασίες.

Το περίπτερο του Ταμείου επισκέφτηκαν και οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.).

Με όπλα το ανθρώπινο δυναμικό του , αξιοποιώντας τα μέσα της τεχνολογίας  και  με τις συνετές επενδύσεις του το  Μ.Τ.Π.Υ., ως το παλαιότερο ασφαλιστικό Ίδρυμα της χώρας, μέσα στο 2023 πέτυχε τη δυνατότητα  όχι μόνο επαναφοράς της προεξόφλησης μερισμάτων  με άμεση καταβολή στους νέους μερισματούχους αλλά  και σχεδιάζει την επέκταση χρηματικών διευκολύνσεων στους μετόχους κα μερισματούχους του με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους αναλογικά των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, επιδιώκει την άμεση μετάβαση  στη νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης υιοθετώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες  προκειμένου να βελτιώσει στο μέγιστο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς  τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του Δημόσιου Τομέα.

Στο ολιγόλεπτο βίντεο που ακολουθεί καταγράφεται η εξέλιξη του Ταμείου στα 156 έτη της λειτουργίας του καθώς και τρέχοντα πληροφοριακά στοιχεία. Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε και να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις του Ταμείου.

Βίντεο – Παρουσίαση του ΜΤΠΥ στην 87η Δ.Ε.Θ.

Ο Διοικητής κ’ Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

Επαμεινώνδας Ατσαβές

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833224