Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Καταβολή τακτικών και έκτακτων μερισμάτων και προεξόφλησης μερισμάτων Γ΄ τριμήνου 2023 του Μ.Τ.Π.Υ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 28/9/2023 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Γ΄ τριμήνου 2023, συνολικού ύψους € 78.005.554,59  στο σύνολο των 292.997 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης, την Παρασκευή 29/9/2023 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 1.064.349,55  σε 1.973  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 31/8/2023. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 1.330, και οι δικαιούχοι μεταβίβασης 643.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 294.970

Το Μ.Τ.Π.Υ. συνεχίζει τη χορήγηση προεξόφλησης μερισμάτων, η οποία είχε ανασταλεί από το 2010. Δικαιούχοι προεξόφλησης μερισμάτων είναι: α) οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και β) οι μερισματούχοι που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Η δεύτερη καταβολή των προεξοφληθέντων ποσών  ύψους 31.500€ θα γίνει στις 28/9/2023 και αφορά νέους μερισματούχους, οι οποίοι υπέβαλλαν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ.. Ο συνολικός αριθμός των μερισματούχων που επωφελήθηκαν από τη διαδικασία προεξόφλησης μερισμάτων ανέρχεται σε 198.

Ο Διοικητής και Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.

 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή για το Μ.Τ.Π.Υ. – Παρουσία στην 87η Δ.Ε.Θ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από ενάμιση αιώνα λειτουργίας και προσφοράς στις οικογένειες των Δημοσίων Υπαλλήλων και το 2023  συμμετείχε στην  87η Διεθνή Έκθεση προσδοκώντας στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τις εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες που παρέχονται πλέον στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.

Στο περίπτερο του Μ.Τ.Π.Υ.  περιηγήθηκαν και ενημερώθηκαν οι μέτοχοι  και οι μερισματούχοι για τις εξελίξεις στις  υφιστάμενες διαδικασίες.

Το περίπτερο του Ταμείου επισκέφτηκαν και οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.).

Με όπλα το ανθρώπινο δυναμικό του , αξιοποιώντας τα μέσα της τεχνολογίας  και  με τις συνετές επενδύσεις του το  Μ.Τ.Π.Υ., ως το παλαιότερο ασφαλιστικό Ίδρυμα της χώρας, μέσα στο 2023 πέτυχε τη δυνατότητα  όχι μόνο επαναφοράς της προεξόφλησης μερισμάτων  με άμεση καταβολή στους νέους μερισματούχους αλλά  και σχεδιάζει την επέκταση χρηματικών διευκολύνσεων στους μετόχους κα μερισματούχους του με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους αναλογικά των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, επιδιώκει την άμεση μετάβαση  στη νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης υιοθετώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες  προκειμένου να βελτιώσει στο μέγιστο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς  τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του Δημόσιου Τομέα.

Στο ολιγόλεπτο βίντεο που ακολουθεί καταγράφεται η εξέλιξη του Ταμείου στα 156 έτη της λειτουργίας του καθώς και τρέχοντα πληροφοριακά στοιχεία. Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε και να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις του Ταμείου.

Βίντεο – Παρουσίαση του ΜΤΠΥ στην 87η Δ.Ε.Θ.

Ο Διοικητής κ’ Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

Επαμεινώνδας Ατσαβές

Σχετικά με την αποπληρωμή των οφειλών λόγω μερικής εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής

Το Μ.Τ.Π.Υ. ενημερώνει τους μετόχους του ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου (Συνεδρίαση 28η /01-08-2023 με θέμα 2.01), σε περίπτωση που διαπιστώνεται μερική εκπλήρωση καταβολής του δικαιώματος εγγραφής θα λαμβάνουν σχετικό έγγραφο ειδοποίησης και θα τους δίνεται η δυνατότητα, είτε καταβολής ολόκληρου του ποσού οφειλής εφάπαξ είτε σε έως 9 (εννέα) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ΑΤΟΚΑ, κατόπιν υποβολής αιτήσεως εκ μέρους τους στο Μ.Τ.Π.Υ.

Η απόφαση του Ταμείου, περιλαμβάνει και τους μετόχους στους οποίους έχει ήδη κοινοποιηθεί απόφαση καταλογισμού οφειλής λόγω μερικής εκπλήρωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν στο Μ.Τ.Π.Υ. αίτηση διακανονισμού οφειλής σε έως  9 (εννέα) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ΑΤΟΚΑ.

Οι μέτοχοι οι οποίοι δεν θα ανταποκριθούν προκειμένου να εξοφληθεί  η  εν λόγω οφειλή  όπως προαναφέρεται, θα τους καταλογίζεται το αναλογούν ποσό οφειλής με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Μ.Τ.Π.Υ.

Σε αυτή την περίπτωση, θα έχουν τη δυνατότητα ΕΝΤΟΚΟΥ διακανονισμού οφειλής, κατόπιν αιτήσεώς τους στο Ταμείο, σε περισσότερες δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής ως  μηνιαία δόση το ποσό των 30.00( τριάντα) ευρώ.

Τη σχετική απόφαση του Ταμείου μπορείτε να τη δείτε εδώ

Η διοίκηση του Ταμείου αποδεικνύει και με αυτή την απόφασή της ότι συμμερίζεται τα αιτήματα των μετόχων της και στέκεται στο πλευρό τους στο πλαίσιο που της το επιτρέπουν ο νόμος και οι οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.

 

Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

Επαμεινώνδας Ατσαβές

Καταβολή τακτικών και έκτακτων μερισμάτων και προεξόφλησης μερισμάτων B΄ τριμήνου 2023 του Μ.Τ.Π.Υ.

Αθήνα 22/6/2023

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 29/6/2023 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Β΄ τριμήνου 2023, συνολικού ύψους € 77.564.657,52  στο σύνολο των 293.100 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης, την Παρασκευή 30/6/2023 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 1.616.214,18  σε 2.413  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 31/5/2023. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 1.625, και οι δικαιούχοι μεταβίβασης 788.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 295.525.

Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, επανάφερε την δυνατότητα προεξόφλησης μερισμάτων η οποία είχε ανασταλεί από το 2010. Κατά την πρώτη  εφαρμογή της διαδικασίας, δικαιούχοι προεξόφλησης μερισμάτων θα είναι: α) οι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και β) οι μερισματούχοι που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Η πρώτη καταβολή των προεξοφληθέντων ποσών  ύψους 101.472,89€ θα γίνει στις 29/6/2023 και αφορά 158 νέους μερισματούχους, οι οποίοι υπέβαλλαν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ..

Ο Διοικητής και Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.

 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Επαναχορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων

Αθήνα, 25/4/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Επαναχορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων»

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια επαναφέρει τη χρηματική διευκόλυνση της προεξόφλησης μερισμάτων προς όφελος των μετόχων και μερισματούχων του, και συγκεκριμένα :
α) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους για συνταξιοδοτικούς λόγους και πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής ατομικού μερίσματος και

β) των μερισματούχων που τους έχει καταβληθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. το ατομικό τους μέρισμα για μία και πρώτη φορά.

Η «προεξόφληση μερισμάτων» αποτελεί προείσπραξη/προκαταβολή μελλοντικών 3, 6 ή 9 μηνιαίων μερισμάτων και επιβαρύνεται με επιτόκιο 4%.

Η υποβολή αίτησης προεξόφλησης, για όσους εκ των ανωτέρω α ́ και β ́ δικαιούχων επιθυμούν, θα γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. από 2/5/2023, χωρίς να απαιτείται οποιασδήποτε μορφής συνήθους επικοινωνίας μεταξύ πολίτη και υπαλλήλου του Ταμείου.

Η Διοίκηση του Ταμείου ενέταξε τη διαδικασία της προεξόφλησης μερισμάτων στο Έργο του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα καινοτόμος διαδικασία για την ανάπτυξη της οποίας αξιοποιήθηκε, όλη η προηγούμενη εμπειρία από την χορήγηση των προεξοφλήσεων.

Η αίτηση προεξόφλησης, η ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος, η επεξεργασία της αίτησης, η έγκριση, η απόρριψη ή η ακύρωσή της, η επικοινωνία μεταξύ Μ.Τ.Π.Υ.αιτούντος σε κάθε στάδιο της αίτησης, η πληροφόρηση για το δικαιούμενο ποσό προεξόφλησης, η κατάθεση του ποσού, και η ενημέρωση του δικαιούχου για την είσπραξη του ποσού αυτού θα γίνεται αυτόματα/ηλεκτρονικά και δεν θα απαιτείται ούτε τηλεφωνική, ούτε δια ζώσης επικοινωνία με το Ταμείο.

Στο μέλλον, με την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου Έργου του ΕΣΠΑ, και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του Μ.Τ.Π.Υ., όπως αποτυπώνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2023, θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα χορήγησης χρηματικών διευκολύνσεων στις λοιπές κατηγορίες μερισματούχων και στους μετόχους του Ταμείου.

Η διοίκηση σε συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό του Μ.Τ.Π.Υ., έχουν αποδείξει σε όλη την ιστορική του διαδρομή ότι στέκονται στο πλευρό των μετόχων και μερισματούχων στο μέτρο που επιτρέπουν κάθε φορά οι οικονομικές δυνατότητες και η σύγχρονη τεχνολογία.


Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ.


ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867353