Αρχική » ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ (Σελίδα 3)

Αρχείο κατηγορίας ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Α΄ τριμήνου 2023

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 30/3/2023 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Α΄ τριμήνου 2023, συνολικού ύψους € 68.945.576,03  στο σύνολο των 293.139 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης την Παρασκευή 31/3/2023 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 1.004.484,05  σε 2.636  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 28/2/2023. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 1.940, και οι δικαιούχοι μεταβίβασης 696.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 295.775. Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καθιερώνοντας το ψηφιακό μέρισμα έχει εκμηδενίσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής ακόμα και σε ένα μήνα από την υποβολή των δικαιολογητικών του. Ο δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει ότι θα λάβει το μέρισμα που δικαιούται από το Μ.Τ.Π.Υ., άμεσα και έγκυρα.

Ο Διοικητής και Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Δ΄ τριμήνου 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 29/12/2022 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Δ΄ τριμήνου 2022, συνολικού ύψους € 76.773.933,09  στο σύνολο των 291.522 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης την Τετάρτη 28/12/2022 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 2.415.923,78  σε 4.972  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων, μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 30/11/2022. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 4.264 και οι δικαιούχοι μεταβίβασης σε 708.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου. Σημειώνεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου καταβλήθηκαν τα μερίσματα με ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών τους μέχρι 30/9/2022. 

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 296.494. Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καθιερώνοντας το ψηφιακό μέρισμα έχει εκμηδενίσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος, μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής ακόμα και σε ένα μήνα, αναλογιζόμενο τις πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν εντός του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2022, αλλά και την ανάγκη κάθε μετόχου μας που συνταξιοδοτείται, να του καταβληθούν τα ποσά που δικαιούται κατά τη συνταξιοδότηση έγκαιρα. .

Ο Δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει ότι μετά την αποχώρησή του από την Υπηρεσία του, θα λάβει άμεσα, έγκυρα και αξιόπιστα το μέρισμα που δικαιούται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. την 31/10/2022

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Δευτέρα 31/10/2022 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά  ποσά μερισμάτων, συνολικού ύψους € 575.722,12  σε σύνολο 1.200 νέων δικαιούχων ατομικών μερισμάτων, σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων καθώς και σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων του Ταμείου, από μεταβίβαση.

Η ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους είναι έως και 30/9/2022. Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα, κάθε τριμήνου.

Σημειώνεται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου καταβλήθηκαν τα μερίσματα με ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών τους μέχρι 31/8/2022. Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καθιερώνοντας το ψηφιακό μέρισμα έχει εκμηδενίσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος, μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής ακόμα και σε ένα μήνα, αναλογιζόμενο τις πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν εντός του Σεπτεμβρίου του 2022, αλλά και την ανάγκη κάθε μετόχου μας που συνταξιοδοτείται, να του καταβληθούν τα ποσά που δικαιούται κατά τη συνταξιοδότηση έγκαιρα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Γ΄ τριμήνου 2022

Αθήνα 20/9/2022

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 29/9/2022 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Γ΄ τριμήνου 2022, συνολικού ύψους € 72.526.408,31  στο σύνολο των 286.812 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης την Πέμπτη 29/9 και την Παρασκευή 30/9/2022 θα καταβληθούν με την κανονική και με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 5.500.000σε 6.812  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων  και μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 31/8/2022. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 4.291, οι δικαιούχοι επαναχορήγησης σε 1.449 και μεταβίβασης 1.073.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου. Επισημαίνουμε ότι, το Μ.Τ.Π.Υ. με πρωτοβουλία των Υπηρεσιών του, διενήργησε μηχανογραφικούς ελέγχους και προέβη σε εξατομικευμένη ενημέρωση όλων των δικαιούχων επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ηλικιακά κριτήρια, ώστε να υποβάλλουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των αναδρομικών.

Με την απονομή των συγκεκριμένων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 292.175. Χάρη στην ψηφιακή απονομή και στο ανθρώπινο δυναμικό του Ταμείου και παρά τον αυξημένο όγκο συνταξιοδοτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων το 2022, ο χρόνος καταβολής των νέων μερισμάτων μειώθηκε στους 2 μήνες κατά μέσο όρο από την υποβολή της αίτησης. Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καθιερώνοντας το ψηφιακό μέρισμα έχει εκμηδενίσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής.

Ο Δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει ότι μετά την αποχώρησή του από την Υπηρεσία του, θα λάβει άμεσα, έγκυρα και αξιόπιστα το μέρισμα που δικαιούται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Η νέα εποχή του Μ.Τ.Π.Υ. στην 86η Δ.Ε.Θ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων με τη συμμετοχή του στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισφραγίζει μια χρονιά ορόσημο στα 155 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στην οικογένεια των Δημοσίων υπαλλήλων.

Το περίπτερο του Μ.Τ.Π.Υ. τίμησε με την παρουσία της σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς επίσης και πλήθος μετόχων και μερισματούχων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις νέες εξελίξεις στο φορέα μας.

Με όπλα το ανθρώπινο δυναμικό του, την πιο σύγχρονη λέξη της τεχνολογίας και τις συνετές επενδύσεις του, το παλαιότερο ασφαλιστικό Ίδρυμα της χώρας αξιοποιεί πλέον στο έπακρο τη δυναμική του προς όφελος των περίπου 600.000 μελών του.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων προχωρά με ταχείς ρυθμούς στη νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης με γνώμονα πάντοτε τη δίκαιη αντιμετώπιση και τη γρήγορη εξυπηρέτηση των μελών του.

Στο ολιγόλεπτο βίντεο που ακολουθεί καταγράφεται η ιστορία και η εξέλιξη του Ταμείου στα 155 έτη της λειτουργίας του. Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε και να ταξιδέψετε μαζί μας στην πορεία του μέσα στο χρόνο.

                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

                                                                              Επαμεινώνδας Ατσαβές

Βίντεο – Παρουσίαση του ΜΤΠΥ στην 86η Δ.Ε.Θ.

HTML Video embed

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867374