Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διαγωνισμός εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος επί της οδού Ερμού στην Πλατεία Συντάγματος

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κατάθεση ανοικτών προσφορών και συνέχιση αυτού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος με πατάρι και δύο υπόγεια που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 1 και Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, στο κτήριο που περικλείεται  από την Πλατεία Συντάγματος και τις οδούς Ερμού, Νίκης και Μητροπόλεως.

  • Ημερομηνία υποβολής έγγραφων ανοιχτών προσφορών: Τρίτη, 17/10/2023 και ώρα 10:30-11:00
  • Ημερομηνία υποβολής προφορικών προσφορών: Τρίτη, 17/10/2023 και ώρα 11:00-11:30

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

 

Διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου σε χώρο του ΜΤΠΥ

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης χώρου επιφάνειας 19,3 τμ που έχει προορισθεί να χρησιμοποιείται ως κυλικείο, στον δεύτερο όροφο διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Λυκούργου αρ. 12 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ανοιχτές προσφορές και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

  • Ημερομηνία υποβολής έγγραφων ανοιχτών προσφορών: Τρίτη, 1/8/2023 και ώρα 10:30-11:00
  • Ημερομηνία υποβολής προφορικών προσφορών: Τρίτη, 1/8/2023 και ώρα 11:00-11:30

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

 

Διαγωνισμός για τη συγκρότηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ”

Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: “Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των πέντε (5) ορόφων Γραφείων επί της Λ. Συγγρού 165 ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ και διασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων για το 2ο στάδιο της αίτησης ένταξης υποβολής στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»”, προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Δείτε το τεύχος προδιαγραφών της μελέτης για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑεδώ

Δείτε τα στοιχεία και τα δεδομένα των χώρων της αίτησης υποβολής στο πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑεδώ

Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος (Ακαδημίας 65)

Επαναληπτικός Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Ακαδημίας 65 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ανοιχτές προσφορές και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

Ημερομηνία υποβολής των έγγραφων ανοικτών προσφορών:

Τρίτη, 7/2/2023, 10:30 πμ – 11:00 πμ

Ο προφορικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας και μέχρι τις 11.30 πμ. Στον προφορικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι υποβάλλουν έγγραφες προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εκμίσθωσης εδώ

Διακήρυξη εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος (Ακαδημίας 65)

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Ακαδημίας 65 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ανοιχτές προσφορές και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

Ημερομηνία υποβολής των έγγραφων ανοικτών προσφορών:

Τετάρτη, 21/12/2022, 10:30 πμ – 11:00 πμ

Ο προφορικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας και μέχρι τις 11.30 πμ. Στον προφορικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι υποβάλλουν έγγραφες προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εκμίσθωσης εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

743522