Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το έτος 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΜΤΠΥ επί της οδού Λυκούργου 12» για ένα (1) έτος, ήτοι από 1/1/2020 έως 31/12/2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το έτος 2020

Αγορά 6 ανθρωπομηνών για νέες υλοποιήσεις στο Ο.Π.Σ. Μ.Τ.Π.Υ.

Συνοπτικός διαγωνισμός, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (35.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο “Αγορά 6 ανθρωπομηνών με σκοπό την πραγματοποίηση νέων υλοποιήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του ΜΤΠΥ”, με … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγορά 6 ανθρωπομηνών για νέες υλοποιήσεις στο Ο.Π.Σ. Μ.Τ.Π.Υ.