ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΠΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συντάσσει Ενημερωτικές Εγκυκλίους, προς διευκόλυνση των αρμόδιων εκκαθαριστών για την ορθή παρακράτηση και απόδοση των υποχρεωτικών υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων. Οι Εγκύκλιοι, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ, «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ», καθώς και στη Διαύγεια (ΑΔΑ), απ’ όπου μπορείτε να τις αναζητήσετε.

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων του Μ.Τ.Π.Υ. (πρώην Τμήμα Ελεγκτών), στο πλαίσιο ελέγχου μισθοδοσίας και παρακολούθησης δαπανών των φορέων του δημοσίου, στον ακόλουθο σύνδεσμο: (Έγγραφο pdf)