Αρχική » ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΠΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συντάσσει Ενημερωτικές Εγκυκλίους, προς διευκόλυνση των αρμόδιων εκκαθαριστών για την ορθή παρακράτηση και απόδοση των υποχρεωτικών υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων. Οι Εγκύκλιοι, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ, «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ», καθώς και στη Διαύγεια (ΑΔΑ), απ’ όπου μπορείτε να τις αναζητήσετε.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895346