Αρχική » ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Προκειμένου να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Μ.Τ.Π.Υ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ
Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων

Διεύθυνση:  Λυκούργου 12 – Τ.Κ. 10551 Αθήνα
Τηλ:  2131500 226, 066, 069, 071 ,073

Email: control@mtpy.gr


Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

879011