ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα


Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@mtpy.gr

Κατάλογος Τηλεφώνων και email ΜΤΠΥ (Αρχείο pdf) – Ενημέρωση 26/8/2020