ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ

Όσοι Φορείς δεν αποδίδουν αρχείο κρατήσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), θα πρέπει να στέλνουν αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο στο Μ.Τ.Π.Υ., σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Η αποστολή των αρχείων θα πρέπει να γίνεται στο email: admin@mtpy.gr