ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ποιές είναι οι ημερομηνίες καταβολής του μερίσματος;

Η καταβολή μερισμάτων από το ΜΤΠΥ πραγματοποιείται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που μας έχετε δηλώσει, την προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε τριμήνου.

Πότε γίνεται η καταβολή των αναδρομικών μερισμάτων σε νέους μερισματούχους;

Τα ποσά των αναδρομικών μερισμάτων καταβάλλονται τον επόμενο μήνα από το μήνα καταβολής του πρώτου μερίσματος.

Γίνεται συμψηφισμός του ποσού οφειλής από αναγνώριση προϋπηρεσίας με τα αναδρομικά μερίσματα σε νέους μερισματούχους;

Βάσει της αποφάσεως του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ. κατά την Συνεδρίαση 18η /02-05-2017, συμψηφίζεται το οφειλόμενο ποσό από αναγνώριση/εξαγορά χρόνου συμμετοχής με τα δικαιούμενα αναδρομικά μερίσματα ή και τα μερίσματα έτους από την κοινοποίηση του λογαριασμού.

Ποιά η μείωση του χρόνου αναμονής για τον κανονισμό του μερίσματος μετά την υποβολή αίτησης επίσπευσης της διαδικασίας για λόγους υγείας;

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επίσπευσης για λόγους υγείας, ο εκτιμώμενος χρόνος μείωσης του χρόνου είναι τέσσερις περίπου μήνες.

Πως μπορώ να αναζητήσω τη Βεβαίωση καταβληθέντων μερισμάτων για τη φορολογική δήλωση;

Η Βεβαίωση Καταβληθέντων Μερισμάτων εκτυπώνεται από την εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr/gsis_site, ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή:
www.gsis/Δράσεις /μισθοί ΥΠΟΙΚ-Συντάξεις Δημοσίου/Συντάξεις/Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.
Στη συνέχεια εμφανίζεται η κάρτα “Σύνδεση” όπου ο χρήστης καταχωρεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί και στην εφαρμογή TAXIS.
Στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγει Βεβαίωση Μερισμάτων ΜΤΠΥ. Στην νέα οθόνη που εμφανίζεται, ο χρήστης επιλέγει “εμφάνιση” στο πλαίσιο δίπλα στο όνομά του. Στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη η Βεβαίωση Μερισμάτων και ο χρήστης μπορεί να την εκτυπώσει επιλέγοντας “ΕΚΤΥΠΩΣΗ”.
Επίσης, από την ηλεκτρονική σελίδα του ΜΤΠΥ ο χρήστης, επιλέγοντας το κουμπί Προσωποποιημένη Πληροφόρηση την επιλογή “Προκειμένου να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση καταβληθέντων μερισμάτων φορολογικού έτους 2018 πατήστε  εδώ” μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στην φόρμα “Σύνδεση” της gsis.gr και
ακολουθώντας τα ανωτέρω βήματα να εκτυπώσει την Βεβαίωση.
Για τους θανόντες μερισματούχους για τους οποίους έχει ακυρωθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης στο TAXIS, οι Βεβαιώσεις μερισμάτων χορηγούνται από το ΜΤΠΥ κατόπιν αιτήσεως των συγγενών τους που θα υποβάλλουν χειρόγραφα την σχετική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά για αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού, στον οποίο κατατίθεται το μέρισμα;

Το Μ.Τ.Π.Υ., στοχεύοντας στην διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του και στην συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των μερισματούχων του, απλοποιεί τη διαδικασία αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης του μερίσματος. Από την 1η Ιουλίου 2019 έχει ήδη ξεκινήσει και λειτουργεί η δυνατότητα αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης του μερίσματος σε οποιαδήποτε Τράπεζα, μόνο με τη χρήση του 15ψήφιου κωδικού ΔΙΑΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στις υπηρεσίες του Μ.Τ.Π.Υ. Ο 15ψήφιος κωδικός ΔΙΑΣ αναγράφεται στο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του Μ.Τ.Π.Υ. Μετά την έναρξη εφαρμογής της παραπάνω διαδικασίας το Μ.Τ.Π.Υ. δεν δέχεται πλέον αιτήσεις για αλλαγή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού από τις υπηρεσίες του. Επισημαίνουμε ότι πριν την κατάθεση ποσού στο νέο τραπεζικό λογαριασμό, να μην κλείνεται ο προηγούμενος λογαριασμός.

Ποιός είναι ο χρόνος αναμονής για την εμφάνιση ενημερωτικών σημειωμάτων στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ μετά την καταβολή των μερισμάτων;

Τα ενημερωτικά σημειώματα αναρτώνται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης του τριμήνου

Ποιά μερίσματα απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ;

Μόνο εάν ο μερισματούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα, τα μερίσματά του απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.


Με ποιο τρόπο διακόπτεται η καταβολή του μερίσματος σε περίπτωση θανάτου μερισματούχου;

Στην περίπτωση θανάτου μερισματούχου, η οικογένεια του/της θανόντος/ούσης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΜΤΠΥ ληξιαρχική πράξη θανάτου, προκειμένου να διακοπεί η καταβολή μερίσματος στον/στην αποβιώσαντα/ασα.